PHÒNG QUY HOẠCH - KIẾN TRÚC VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

 

 

 

02163854376

1

Trần Việt Quý

Trưởng phòng

0904994111

2

Nguyễn Thế Nghĩa

Phó trưởng phòng

0949809088

3

Nguyễn  Trọng Tiến

Phó trưởng phòng

0914868799

 

 

Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

+ Tham mưu giúp lãnh đạo Sở về công tác quản lý nhà nước kiến trúc, quy hoạch và hạ tầng kỹ thuật đô thị, nhà ở, công sở.

+ Thẩm định các đồ án quy hoạch cấp tỉnh;

+ Tổng hợp tình hình quản lý quy hoạch trên địa bàn báo cáo UBND tỉnh và Bộ Xây dựng.

+ Kiểm tra hồ sơ xin thẩm định quy hoạch, cấp giấy phép xây dựng và cấp chứng chỉ quy hoạch;

+ Lập báo cáo gửi Bộ Xây dựng về tình hình xét cấp chứng chỉ quy hoạch và cấp phép xây dựng;

+ Tham mưu giúp lãnh đạo Sở ban hành các văn bản hướng dẫn về công tác quản lý quy hoạch phù hợp với địa phương.

 

  Liên kết