PHÒNG QUY HOẠCH - KIẾN TRÚC VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

 

 

 

02163854376

1

Trần Việt Quý

Trưởng phòng

0904994111

2

Nguyễn Thế Nghĩa

Phó trưởng phòng

0949809088

3

Nguyễn  Trọng Tiến

Phó trưởng phòng

0914868799

 

 

Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

+ Tham mưu giúp lãnh đạo Sở về công tác quản lý nhà nước kiến trúc, quy hoạch và hạ tầng kỹ thuật đô thị, nhà ở, công sở.

+ Thẩm định các đồ án quy hoạch cấp tỉnh;

+ Tổng hợp tình hình quản lý quy hoạch trên địa bàn báo cáo UBND tỉnh và Bộ Xây dựng.

+ Kiểm tra hồ sơ xin thẩm định quy hoạch, cấp giấy phép xây dựng và cấp chứng chỉ quy hoạch;

+ Lập báo cáo gửi Bộ Xây dựng về tình hình xét cấp chứng chỉ quy hoạch và cấp phép xây dựng;

+ Tham mưu giúp lãnh đạo Sở ban hành các văn bản hướng dẫn về công tác quản lý quy hoạch phù hợp với địa phương.

 

Liên kết danh mục

Liên kết website

Lượt truy cập

  Liên kết