THANH TRA XÂY DỰNG

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

 

Thường trực

 

02163856024

1

Nguyễn Công Ơn  

Chánh thanh tra

0912481297

2

Vương Chí Hiền

Phó Chánh thanh tra

0912744948

3

Trần Văn Phúc

Phó Chánh Thanh tra

0912345847

       

 

Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

           * Thanh tra xây dựng: là cơ quan thuộc Sở Xây dựng được thành lập theo Quyết định số 529/QĐ-UBND ngày 16/10/2006 của UBND tỉnh Yên Bái. Thanh tra xây dựng thực hiện chức năng thanh tra hành chính và chuyên ngành trong phạm vị quản lý Nhà nước về: Xây dựng, vật liệu xây dựng, nhà ở công sở, kiến trúc, quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm cư dân nông thôn,  hạ tầng kỹ thuật đô thị theo quy định pháp luật.

            * Đội số 1: Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động xây dựng trên địa bàn huyện Yên Bình, Lục Yên, Trấn Yên, Văn Yên và thành phố Yên Bái.

            * Đội số 2: Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động xây dựng trên địa bàn Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Văn Chấn và thị xã Nghĩa Lộ.

* Đội Tổng hợp: Thực hiện các nhiệm vụ công tác quản lý tại văn phòng, thường trực tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thực hiện công tác thanh tra chuyên ngành và các công việc phát sinh do lãnh đạo phân công.

 

  Liên kết