TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

 

Thường trực

 

0293854490

1

Nguyễn Đại Hải

Chủ tịch

0912282720

2

Nghiêm Thị Ngọc Yến

Phó Chủ tịch

0919615519

     

        - Công đoàn ngành xây dựng tỉnh Yên Bái: Có Tổng số: 19 công đoàn cơ sở; Tổng số đoàn viên công đoàn: 1.950 đoàn viên   

       - Các tổ chức công đoàn cơ sở:

1. Công đoàn Văn phòng Sở Xây dựng

2. Công đoàn Trung tâm kiểm định xây dựng

3. Công đoàn Trung tâm kiến trúc – Quy hoạch

4. Công đoàn Công ty cổ phần xây dựng số 1

5. Công đoàn Công ty cổ phần xây dựng số 2

6. Công đoàn Công ty cổ phần xây dựng số 3

7. Công đoàn Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh nhà

8. Công đoàn Công ty cổ phần tư vấn kiến trúc xây dựng

9. Công đoàn Công ty cổ phần vật liệu xây dựng

10. Công đoàn Công ty cổ phần xi măng khoáng sản Yên Bái

11. Công đoàn Công ty cổ phần Giám sát kiểm định xây dựng

12. Công đoàn Công ty TNHH một thành viên Môi trường và công trình đô thị

13. Công đoàn Công ty TNHH một thành viên cấp nước Yên Bái

14. Công đoàn Công ty TNHH Thanh Bình

15. Công đoàn Công ty cổ phần xây dựng Đại Lộc

16. Công đoàn Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng

17. Công đoàn Công ty cổ phần kiến trúc C+

            18. Công đoàn Công ty TNHH tư vấn kiến trúc

Liên kết danh mục

Liên kết website

Lượt truy cập

  Liên kết