ĐẢNG BỘ SỞ XÂY DỰNG
  
            I. GIỚI THIỆU CHUNG:   
                     - Đảng bộ Sở Xây dựng trực thuộc Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh Yên Bái có tổng số 65 đảng viên trên tổng số 105 CB, CC, VC chiếm tỷ lệ 61,9 %, được thành lập 04 Chi bộ gồm:

                      - Chi bộ Văn phòng Sở Xây dựng

                     -  Trung tâm kiểm định xây dựng

                     -  Thanh tra xây dựng

                                     -  Trung tâm kiến trúc- Quy hoạch.
 
            Về trình độ đào tạo.

                   a) Trình đội chuyên môn:

                      - Trên đại học:            01 người

                      - Đại học:                    89 người

                     - Trung cấp:                 4 người

                     - Nhân viên khác:       11 người

                  b) Trình độ lý luận chính trị:

                  - Cử nhân, cao cấp: 10 người

 

                - Trung cấp:   8 người
II. DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ: 

Số TT

Họ Tên

Chức vụ

Điện thoại

I

Ban chấp hành

 

 

1

Nguyễn Lâm Thắng

Bí thư Đảng bộ

Giám đốc Sở

0293852631

2

Nguyễn Tiến Nghĩa

Phó Bí thư

Phó Giám đốc Sở

0913368344

3

Nguyễn Xuân Hùng

Ủy viên BCH

Chánh Văn phòng

0293855049

4

Trần Nam Điền

Ủy viên BCH

Trưởng phòng Giám định & QLCL CTXD

0293855008

5

Nguyễn Đại Hải

Ủy viên BCH

Chủ tịch công Đoàn Ngành XD

0293854490

6

Nguyễn Văn Chiến

Ủy viên BCH

Giám đốc TTKĐXD

0913251375

 

 

 

 

II

Ủy Ban Kiểm tra

 

 

1

Nguyễn Tiến Nghĩa

Chủ nhiệm Ủy KT

Phó Giám đốc Sở

0913368344

2

Nguyễn Văn Chiến

Ủy viên

Giám đốc TTKĐXD

0913251375

3

Nguyễn Thiếu Long

Ủy viên

Phó Giám đốc TTKT-Quy hoạch

094455557

 

 

Liên kết danh mục

Liên kết website

Lượt truy cập

  Liên kết