Ban chỉ đạo chương trình hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo huyện Văn Chấn tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm 2016, 2017 và phương hướng triển khai nhiệm vụ năm 2018.

NXB: 09/03/2018 3:44:01 SA

 Ngày 06/3/2018, tại Ủy ban nhân dân huyện Văn Chấn, Ban chỉ đạo chương trình hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo huyện Văn Chấn tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm 2016, 2017 và phương hướng triển khai nhiệm vụ năm 2018. Chủ trì hội nghị, đồng chí Hà Khoa phó chủ tịch UBND huyện Văn Chấn – trưởng ban chỉ đạo huyện Văn Chấn. Tới dự hội nghị có đồng chí Phạm Quốc Hiển – Phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái, các đồng chí thành viên ban chỉ đạo huyện Văn Chấn và trưởng, phó ban chỉ đạo cấp xã trên địa bàn huyện Văn Chấn.

Trong hai năm 2016 và 2017, Ban chỉ đạo chương trình hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo huyện Văn Chấn đã hỗ trợ xây dựng 454/462 căn (Trong đó: Năm 2016 hoàn thành 154/154 căn đạt 100% kế hoạch; Năm 2017 hoàn thành 300/308 căn đạt 97,40% kế hoạch), cụ thể như sau.

Đ/c Hà Khoa- phó chủ tịch UBND huyện Văn Chấn – trưởng ban chỉ đạo huyện Văn Chấn phát biểu khai mạc hội nghị và chủ trì ý kiến tham luận

* Tiến độ thực hiện:

- Tổng số hộ được UBND huyện phê duyệt là: 462 hộ/1.542 hộ (năm 2016: 154 hộ, năm 2017: 308 hộ), tương đương 29,96% so với số lượng nhà ở được phê duyệt giai đoạn 2016 -2020.

- Số nhà ở đã hoàn thành sau hai năm thực hiện (tính đến hết 31/12/2017): 454/462 căn (Trong đó: Năm 2016 hoàn thành 154/154 căn đạt 100% kế hoạch; Năm 2017 hoàn thành 300/308 căn đạt 97,40% kế hoạch), các hộ còn lại thực hiện vào năm 2018.

* Tổng số vốn huy động để thực hiện hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo khoảng: 36.196,4 triệu đồng.

Trong đó:

- Vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội: 11.550 triệu đồng.

- Vốn hỗ trợ từ Quỹ người nghèo tỉnh: 231 triệu đồng.

- Vốn hỗ trợ từ quỹ người nghèo huyện: 92,4 triệu đồng.

- Vốn huy động các nguồn khác khoảng: 26.323 triệu đồng.

* Tổng số vốn đã được giải ngân để thực hiện hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo ước tính: 35.030,8 triệu đồng.

Trong đó:

- Vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội: 8.600 triệu đồng (năm 2016: 3.550 triệu đồng, năm 2017: 5.050 triệu đồng).

- Vốn hỗ trợ từ Quỹ người nghèo tỉnh: 77 triệu đồng (năm 2017 chưa được giải ngân).

- Vốn hỗ trợ từ quỹ người nghèo huyện: 30,8 triệu đồng (năm 2017 chưa được giải ngân).

- Vốn huy động khác khoảng: 26.323 triệu đồng (năm 2016: 9.889 triệu đồng, năm 2017: 16.434 triệu đồng).

* Công tác triển khai hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo:

Sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái phê duyệt kế hoạch thực hiện giai đoạn năm 2016 - 2020, Ủy ban nhân dân huyện Văn Chấn căn cứ vào kế hoạch ra quyết định phê duyệt hàng năm cho các xã, thị trấn.

Đối với nguồn vốn hỗ trợ từ qũy “Vì người nghèo” của tỉnh và huyện, Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện căn cứ kế hoạch phân bổ kinh phí tổ chức hỗ trợ theo quy định. Tuyên truyền, vận động hội viên tham gia hưởng ứng, giúp đỡ hộ nghèo làm nhà ở; Có phương án cụ thể giúp hội viên trong diện chính sách, tổ chức huy động lực lượng hỗ trợ hộ nghèo làm nhà ở.

Đối với nguồn vốn vay, thực hiện theo hướng dẫn của Ngân hàng chính sách xã hội, và tổ chức cho vay theo tiến độ làm nhà của từng hộ.

Phòng Lao động Thương binh và xã hội chịu trách nhiệm về việc phối hợp với các cơ quan ban ngành, đoàn thể hướng dẫn các địa phương, rà soát, bình xét và thẩm định đối tượng là hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 - 2015.

UBND các xã triển khai cho các thôn bản tiến hành họp bình xét đối tượng được vay vốn hỗ trợ xây dựng nhà ở; hướng dẫn các hộ viết đơn đăng ký vay vốn hỗ trợ và cam kết xây dựng nhà ở; lập danh sách những hộ nghèo thuộc diện được hỗ trợ nhưng không có nhu cầu vay vốn làm nhà ở và tiến hành nghiệm thu xác nhận hoàn thành theo từng giai đoạn xây dựng nhà ở. Thành lập các tổ, đội công tác để tổ chức làm nhà ở cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn (già cả, neo đơn, người tàn tật) không có khả năng tự xây dựng nhà ở. 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã phát biểu tham luận qua đó chỉ ra được những mặt thuận lợi, tích cực đã đạt được như:

- Có cơ chế, chính sách rõ ràng nhất là Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 08/TT-BXD ngày 22/12/2015 của Bộ Xây dựng và Quyết định số 500/QĐ-UBND ngày 23/3/2016 của UBND tỉnh Yên Bái đã hướng dẫn cụ thể, chi tiết giúp cho địa phương thuận lợi trong việc tổ chức thực hiện.

- Được sự quan tâm của Sở Xây dựng đã giới thiệu các mẫu nhà xây, nhà sàn, nhà gỗ điển hình và cung cấp thông tin về vật liệu xây dựng để nhân dân tham khảo, lựa chọn; thực tế chủ yếu các hộ xây dựng nhà theo phong tục tập quán địa phương kể cả nhà sàn và nhà xây, vẫn đảm bảo 24m2 trở lên và 03 cứng (nền cứng, khung – tường cứng, mái cứng).

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ động lập kế hoạch phối hợp với các xã, thị trấn trong công tác hướng dẫn quản lý chất lượng xây dựng nhà ở và giám sát việc thi công xây dựng nhà ở cho hộ nghèo.

- Chủ nhà trực tiếp tham gia giám sát việc xây dựng nhà ở, trong đó cũng có một số chủ hộ tự xây dựng nhà ở cho mình nên việc triển khai xây dựng nhà ở cũng có nhiều thuận lợi.

- Các thành viên trong Ban Chỉ đạo hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo – giai đoạn 2 của huyện thường xuyên xuống cơ sở để kiểm tra, đôn đốc và uốn nắn kịp thời.

Bên cạnh đó vẫn còn những hạn chế, tồn tại và khó khăn vướng mắc như:

- Công tác tuyên truyền, vận động ở một số địa bàn (cấp xã, thị trấn) chưa chủ động và sâu rộng đến đối tượng hộ nghèo dẫn đến bỏ sót đối tượng. Nhà ở của các hộ nghèo được xây dựng từ lâu, không có thiết kế; tự xây dựng qua nhiều giai đoạn, nhiều loại VLXD địa phương… nên việc điều tra, đánh giá hiện trạng, chất lượng nhà ở để xác định việc xây mới hay sửa chữa còn hạn chế. Do đó, một số xã nhiều lần phải điều chỉnh, bổ sung danh sách.

- Một số BCĐ của địa phương chưa thống nhất chỉ đạo việc lập và lưu trữ hồ sơ: Chưa giao cho bộ phận chuyên môn phụ trách chung lưu trữ tất cả hồ sơ; chưa lập và lưu hồ sơ theo quy định (thiếu biên bản họp bình xét, biên bản hoàn thành theo giai đoạn...). Việc báo cáo định kỳ của các xã về BCĐ huyện còn chậm, chồng chéo, số liệu của một số xã còn chưa chính xác.

- Việc tuyên truyền, phát động và huy động các nguồn hỗ trợ từ cộng đồng, tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp có nơi còn hạn chế…

- Quỹ vì người nghèo tỉnh hỗ trợ 0,5 triệu đồng/hộ và quỹ vì người nghèo huyện hỗ trợ 0,2 triệu đồng/hộ là thấp không phù hợp với hiện nay. Đề nghị Ban chỉ đạo tỉnh tăng thêm tiền hỗ trợ quỹ vì người nghèo tỉnh từ  2 – 5 triệu đồng/hộ, quỹ vì người nghèo huyện từ 1 – 2 triệu đồng/hộ.

- Nhiều hộ gia đình rất khó khăn về kinh tế, khả năng huy động kinh phí tự xây dựng còn hạn chế, hoàn toàn phải trông chờ kinh phí hỗ trợ mới triển khai; nhiều hộ gia đình chờ tuổi làm nhà, vướng mắc về đất đai… nên tiến độ còn chậm.

- Một bộ phận người dân còn tư tưởng trông chờ vào sự hỗ trợ trực tiếp từ kinh phí của nhà nước nên không tự nguyện đăng ký nhu cầu vay vốn; một số hộ dân không dám vay vốn làm nhà vì ngại gia đình không có khả năng trả nợ.

- Việc rà soát họ, tên, địa chỉ, năm sinh khả năng thực hiện…của thôn, xã tổng hợp chưa chính xác, gây nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện. Quá trình triển khai ở nhiều địa phương, nhiều dân tộc khác nhau, kèm theo phong tục tập quán của nhân dân bản địa khi khởi công xây dựng nhà ở phải xem tuổi, ngày, tháng…làm chậm tiến độ, kế hoạch.

- Các hộ được hỗ trợ làm nhà ở của chương trình là những hộ khó khăn, có những trường hợp khó khăn đặc biệt như không có anh em họ hàng, người già cô đơn hoặc anh em dòng họ không có khả năng hỗ trợ về kinh kế…do vậy xã phải đứng ra bảo lãnh tạm ứng nguyên vật liệu, huy động cộng đồng thôn bản đóng góp ngày công, nguyên vật liệu phụ…để thực hiện.

* Phương hướng nhiệm vụ thực hiện năm 2018

- Ban chỉ đạo huyện tiếp tục chỉ đạo đôn đốc các xã, thị trân để triển khai thực hiện đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu năm 2018 (theo đề án được phê duyệt là 25% tương đương với 386 nhà). Tổng kinh phí huy động thực hiện năm 2018 là: 19,3 tỷ đồng trong đó vay NHCS: 9,65 tỷ đồng; Hỗ trợ từ Ủy ban MTTQ tỉnh và huyện là 270,2 triệu đồng; vốn gia đình và cộng đồng đóng góp là 9,37 tỷ đồng.

* Tới dự và chỉ đạo hội nghị đồng chí Phạm Quốc Hiển – Phó giám đốc Sở Xây tỉnh Yên Bái đã biểu dương những kết quả đạt được trong hai năm của Ban chỉ đạo huyện Văn Chấn và đề nghị Ban chỉ đạo huyện cần khắc phục những tồn tại trong năm 2018 và các năm tiếp theo của đề án phấn đấu là một trong những địa phương đầu tiên của tỉnh hoàn thành mục tiêu của đề án đã phê duyệt.

Đồng chí Phạm Quốc Hiển – Phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái phát biểu tại hội nghị

Kết thúc hội nghị đồng chí Hà Khoa thay mặt Ban chỉ đạo huyện Văn Chấn kết luận nghiêm túc tiếp thu ý kiến của ban chỉ đạo tỉnh và đưa ra chỉ đạo quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ phương hướng năm 2018 đến ban chỉ đạo các xã thị trấn trên địa bàn huyện./.

 

KTS. Nguyễn Trọng Tiến – Phòng QHKT&HTKT - Sở Xây dựng Yên Bái.

 

  Liên kết