Cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng

NXB: 14/11/2014 5:25:59 CH

I. TÊN THỦ TỤC: Cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng 

II. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Bước 1: Đơn vị có nhu cầu cấp chứng chỉ quy hoạch tự chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Xây dựng Tỉnh Yên Bái (Đường Trần Quốc Toản – Phường Đồng Tâm – TP Yên Bái – Tỉnh Yên Bái ) trong giờ hành chính các ngày làm việc

    Nếu hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận xem xét viết giấy hẹn trả kết quả theo quy định, nếu không đầy đủ hợp lệ thì được hướng dẫn tại phòng Quy hoạch và quản lý nhà ở, công sở - Sở Xây dựng để hoàn thiện thủ tục hồ sơ theo quy định.

Bước 3: Nộp Lệ phí, nhận hoá đơn và ký nhận theo quy định tại bộ phận Kế toán Văn phòng Sở Xây dựng Tỉnh Yên Bái

Bước 4: Nhận chứng chỉ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính nằm trong Văn phòng Sở Xây dựng Tỉnh Yên Bái (Đường Trần Quốc Toản – Phường Đồng Tâm – TP Yên Bái) trong giờ hành chính các ngày làm việc (Trường hợp uỷ quyền đi nhận thì phải có giấy uỷ quyền hợp lệ)

III. CÁCH THỰC HIỆN: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

IV. HỒ SƠ:

1. Đơn đề nghị cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng

2. Sơ đồ vị trí và bản đồ đo đạc tỷ lệ 1/500 hoặc tỷ lệ 1/200 do cơ quan có tư cách pháp nhân thực hiện

3. Đối với các khu vực chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 được duyệt, phải có văn bản thoả thuận thay cho việc cấp chứng chỉ quy hoạch

(Số lượng hồ sơ: 02 bộ)

V. THỜI HẠN GIẢI QUYẾT: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

VI. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN TTHC: Tổ chức

VII. CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC:

Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái

VIII. PHÍ, LỆ PHÍ: 100.000 đồng

IX. CĂN CỨ PHÁP LÝ:

            1. Luật quy hoạch đô thị

2. Nghị Định 08/NĐ-CP ngày 24 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ

  Liên kết