Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng

NXB: 14/11/2014 5:32:43 CH

I. TÊN THỦ TỤC: Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng 

II. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Bước 1: Đơn vị, cá nhân có nhu cầu được cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng chuẩn bị hồ sơ theo quy định

Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Xây dựng Tỉnh Yên Bái (Đường Trần Quốc Toản – Phường Đồng Tâm – TP Yên Bái – Tỉnh Yên Bái ) trong giờ hành chính các ngày làm việc

    Nếu hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận xem xét viết giấy hẹn trả kết quả theo quy định, nếu không đầy đủ hợp lệ thì được hướng dẫn tại phòng Quy hoạch và quản lý nhà ở, công sở - Sở Xây dựng để hoàn thiện thủ tục hồ sơ theo quy định.

Bước 3: Nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính nằm trong Văn phòng Sở Xây dựng Tỉnh Yên Bái (Đường Trần Quốc Toản – Phường Đồng Tâm – TP Yên Bái) trong giờ hành chính các ngày làm việc (Trong trường hợp uỷ quyền nhận kết quả thì phải có giấy uỷ quyền)

III. CÁCH THỰC HIỆN: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

IV. HỒ SƠ:

Đơn đề nghị cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng

(Số lượng hồ sơ: 01 bộ)

V. THỜI HẠN GIẢI QUYẾT: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

VI. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN TTHC: Tổ chức, cá nhân

VII. CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC:

1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Xây dựng

2. Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái

VIII. PHÍ, LỆ PHÍ: 100.000 đồng

IX. CĂN CỨ PHÁP LÝ:

1. Nghị Định 08/NĐ-CP ngày 24 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ

2. Luật quy hoạch đô thị

X. MẪU ĐƠN, TỜ KHAI: Không

Danh mục biểu mẫu

  Liên kết