Hội nghị triển khai thực hiện đề án sắp xếp lại một số công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở

NXB: 04/10/2017 2:21:53 SA

Thực hiện hướng dẫn số 704/HD-TLĐ ngày 12/5/2017 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam về sắp xếp lại các công đoàn ngành địa phương; Đề án số 04/ĐA-LĐLĐ ngày 06/6/2017; Kế hoạch số 81/KH-LĐLĐ ngày 19/9/2017 của Liên Đoàn lao động tỉnh Yên Bái về việc thực hiện đề án thành lập Công Đoàn các Khu Công nghiệp tỉnh Yên Bái và sắp xếp một số công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. Chiều 29/9/2017 tại Hội trường Sở Xây dựng, Liên đoàn lao động tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị công bố Quyết định giải thể công đoàn ngành Xây dựng.

Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Vân- Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn lao động tỉnh; đồng chí Phạm Duy Hiển- Trưởng ban tuyên giáo Liên Đoàn lao động tỉnh; đồng chí Phạm Quốc Hiển- Phó Giám đốc Sở Xây dựng; Công đoàn cấp trên  trực tiếp cơ sở có đồng chí Phan Tiến Thạch- UVBTV LĐLĐ tỉnh-Chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố, đồng chí Trần Thị Hoan-UVBTVLĐLĐ tỉnh-Chủ tịch công đoàn Viên chức; đồng chí Đinh Thị Hồng Lan- Chủ tịch công đoàn các Khu Công nghiệp; đồng chí Nguyễn Đại Hải- UVBCH LĐLĐ tỉnh- Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng cùng các khách mời nguyên là Chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn Ngành xây dựng; lãnh đạo các đơn vị, doanh nghiệp; các đồng chí Chủ tịch, phó Chủ tịch các công đoàn cơ sở.

Hội nghị đã nghe đồng chí Phạm Duy Hiển đọc công bố Quyết định giải thể công đoàn ngành Xây dựng theo đề án số 04/ĐA-LĐLĐ ngày 06/6/2017của LĐLĐ tỉnh; Đồng chí Nguyễn Đại Hải- Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng báo cáo kết quả hoạt động của công đoàn Ngành trong nhiệm kỳ và những kết quả đạt được của công đoàn ngành Xây dựng trong quá trình hơn 40 năm thành lập và hoạt động.

Đồng chí Phạm Duy Hiển- Uỷ viên BTV, Trưởng Ban tuyên giáo và nữ công LĐLĐ tỉnh đọc Quyết định giải thể công đoàn ngành Xây dựng

 

Thời gian qua công đoàn ngành Xây dựng gồm 20 công đoàn cơ sở. Khi thực hiện đề án sẽ có 16 công đoàn cơ sở tham gia sinh hoạt tại công đoàn thành phố, 03 công đoàn cơ sở sinh hoạt tại công đoàn Khu công nghiệp; 01 công đoàn sinh hoạt tại công đoàn Viên chức.    

 Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Vân- Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn lao động tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được của Công đoàn Ngành Xây dựng trong thời gian qua và đề nghị các đơn vị hoàn thiện hồ sơ bàn giao kịp thời các Công đoàn cơ sở trực thuộc theo Quyết định của Liên đoàn lao động  tỉnh sớm ổn định tổ chức bộ máy, duy trì hoạt động để chuẩn bị Đại hội Công đoàn cấp trên đạt chất lượng.

Đồng chí Nguyễn Thị Vân- Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ phát biểu ý kiến tại Hội nghị

 

 Giải thể công đoàn ngành Xây dựng theo đề án nhằm phát huy năng lực hiệu quả của các công đoàn cơ sở, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; giảm bớt đầu mối trung gian, tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng và sự quản lý của chính quyền địa phương với các đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp có tổ chức công đoàn trên địa bàn./.

                                                                                               

  Bt: Đinh Quốc Vị

Sở xây dựng Yên Bái.

 

  Liên kết