Ngành Xây dựng Yên Bái tổng kết công tác năm 2018; triển khai nhiệm vụ năm 2019

NXB: 12/02/2019 3:58:17 SA

Thực hiện Quyết định số 15/QĐ-BXD ngày 10/01/2018 của Bộ Xây dựng ban hành Chương trình hành động của ngành Xây dựng thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Ngay từ đầu năm 2018, Sở Xây dựng đã ban hành Kế hoạch số 265/KH-SXD ngày 28/02/2018 triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái, năm 2018.

Ngày 25/01/2019, Sở Xây dựng Yên Bái đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2019. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có ông Nguyễn Lâm Thắng – Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái.


Ông Nguyễn Lâm Thắng – Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái phát biểu chỉ đạo Hội nghị.


Ông Nguyễn Tiến Nghĩa, Phó Giám đốc Sở thông qua Báo cáo Tổng kết tại Hội nghị

 

Năm 2018, Sở Xây dựng đã triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, sáng tạo các mục tiêu, kế hoạch đề ra với kết quả đạt được khá toàn diện trên mọi lĩnh vực công tác: Tỷ lệ đô thị hóa bình quân toàn tỉnh ước đạt 21,8%; Tỷ lệ phủ kín quy hoạch 100%(180/180 xã, phường); tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước chung đạt 87,5%; tỷ lệ thu gom và xử lý nước thải tại khu vực đô thị đạt 89,5%.

Trong năm, Sở tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả 5 nhiệm vụ trọng tâm của ngành bao gồm: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng; nâng cao hiệu quả công tác quản lý quy hoạch – kiến trúc; đẩy mạnh công tác phát triển đô thị, tăng cường ứng dụng khoa học – công nghệ trong đầu tư xây dựng.

Đối với công tác cải cách thủ tục hành chính: Năm 2018, đã đạt được cả 3 tiêu chí là giảm thủ tục hành chính (TTHC), giảm thời gian thực hiện TTHC, giảm chi phí tuân thủ TTHC. Năm 2018 đã tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố sửa đổi bổ sung 10 danh mục TTHC; hủy bỏ, bãi bỏ 04 TTHC thuộc thẩm quyền. Theo đó, tổng số TTHC thực hiện tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh thuộc lĩnh vực xây dựng là 38 thủ tục hành chính; Về việc tuân thủ TTHC, đã rà soát, đơn giản hóa 03 TTHC trong lĩnh vực hoạt động xây dựng.

Về công tác tăng cường quản lý chất lượng công trình xây dựng (CTXD): Đã phối hợp với các đơn vị, địa phương tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời những hành vi có biểu hiện vi phạm trong hoạt động xây dựng.

Trong lĩnh vực quản lý quy hoạch – kiến trúc: Năm 2018, chất lượng đồ án quy hoạch tiếp tục được cải thiện, nâng cao về tầm nhìn dự báo, thu hút nhiều dự án QHXD: Thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt 01 đồ án quy hoạch: Đồ án điều chỉnh Quy hoạch không gian thị xã Nghĩa Lộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; tổ chức thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt 03 đồ án quy hoạch: Quy hoạch chung thị xã Nghĩa Lộ và vùng phụ cận, tỉnh Yên Bái đến năm 2035; Quy hoạch chung thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình giai đoạn 2014-2034; Điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên và vùng phụ cận, đến năm 2030; thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt 06 nhiệm vụ đồ án quy hoạch; Thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh cục bộ 16 đồ án: Quy hoạch chung thành phố Yên Bái đến năm 2030; Quy hoạch chi tiết xây dựng trục đường Bưu Điện - Nhà Khách đi cầu Văn Phú; Quy hoạch xây dựng trục đường tránh ngập (Âu Cơ) thành phố Yên Bái (đoạn từ cầu Văn Phú đến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai); Quy hoạch chung thị xã Nghĩa Lộ giai đoạn 2011-2030; Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Quy hoạch phân khu tuyến đường Âu Cơ (đoạn từ nút giao với đường Trần Phú đến cầu Văn Phú); Quy hoạch phân khu tuyến đường Âu Cơ (đoạn từ cầu Văn Phú đển nút giao IC12 đường cao tốc Nội Bài -Lào Cai); Quy hoạch chi tiết phường Đồng Tâm thành phố Yên Bái; Điều chỉnh quy hoạch không gian thị xã Nghĩa Lộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quy hoạch chung thành phố Yên Bái đến năm 2030 (Quỹ đất khu vực sân vận động Thanh niên tại phường Đồng Tâm; Quỹ đất ngã ba đường Bảo Lương và đường đi vào đền Tuần Quán); Quy hoạch chi tiết xây dựng trục đường Bưu điện-Nhà khách đi cầu Văn Phú; Quy hoạch xây dựng trục đường tránh ngập (Âu Cơ) thành phố Yên Bái (đoạn từ cầu Văn Phú đến nút giao IC12 đường cao tốc Nội Bài -Lào Cai); Quy hoạch chi tiết xây dựng khu công nghiệp phía Nam; Điều chỉnh cục bộ đồ án Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên; Điều chỉnh cục bộ đồ án Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên; Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch xây dựng tuyến đường Bưu điện - nhà khách đi cầu Văn Phú;

Cấp giấy phép xây dựng cho 26 công trình[1];Tham gia ý kiến vào 05 Đồ án; tham gia ý kiến nhận xét 06 Quy hoạch chuyên ngành[2].

- Chấp thuận tổng mặt bằng 03 dự án gồm: Dự án khu nhà ở thương mại tổ 11, thị trấn Yên thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái; Điều chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng trung tâm thương mại, vui chơi giải trí và nhà phố thương mại Shop-house; Dự án chỉnh trang khu dân cư nông thôn (Quỹ đất giáp sân golf) tại xã Minh Quân, huyện Trấn Yên;


Ông Nguyễn Công Ơn – Chánh Thanh tra Xây dựng Yên Bái phát biểu tại Hội nghị

 

Trong năm 2018, về Công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2018 tại Quyết định số 2248/QĐ-SXD ngày 15/12/2017. Tiến hành 02 cuộc thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý đầu tư và xây dựng do UBND huyện Lục Yên, UBND huyện Văn Chấn làm chủ đầu tư và 01 cuộc thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác quản lý quy hoạch, cấp phép xây dựng trong Khu công nghiệp phía nam tại Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Yên Bái.


Ông Nguyễn Lâm Thắng – Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái phát biểu phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ công tác năm

 

Năm 2019, Sở Xây dựng tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ:

Về Công tác quản lý kiến trúc, quy hoạch

- Tổ chức lập, thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt, hoặc tổ chức lập để UBND tỉnh trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật như: Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Yên Bái và vùng phụ cận đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060; Đồ án Quy hoạch chung thị trấn Nông trường Trần Phú, Đồ án Quy hoạch chung thị trấn nông trường Liên Sơn, huyện Văn Chấn;

- Thẩm định các nhiệm vụ và đồ án thiết kế quy hoạch trình UBND tỉnh phê duyệt, tham gia ý kiến vào các nhiệm vụ, hồ sơ quy hoạch làm căn cứ pháp lý cho UBND các huyện,thị xã,thành phố phê duyệt quy hoạch theo quy định.

- Xin chủ trương cho phép lập, hướng dẫn lập, thẩm định và trình phê duyệt các  đồ án quy hoạch vùng huyện trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

- Đề xuất chủ trương lập đồ án quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 tuyến đường nối Quốc lộ 32C với đường cao tốc Nội Bài – Lao Cai; đồ án quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 tuyến đường nối Quốc lộ 32C với đường Âu Cơ, thành phố Yên Bái (dự án BT)

Công tác quản lý đầu tư xây dựng

Công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng: Tiếp tục triển khai thực hiện kiểm tra công tác quản lý chất lượng của Chủ đầu tư và kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình trước khi bàn giao đưa vào sử dụng theo quy định của Luật Xây dựng;

Công tác quản lý phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật

Tập trung chỉ đạo thực hiện các chương trình, dự án về lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật như: các chương trình, dự án phát triển cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải và cải thiện môi trường đô thị

Tiếp tục đầu tư mở rộng mạng lưới đường ống cấp n­ước sinh hoạt cho các đô thị, nâng công suất cấp nước đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân và chống, thất thu nước sạch, nâng cao hiệu quả đầu tư, đảm bảo cho 80,2% dân cư đô thị được tiếp cận sử dụng nước sạch

Công tác quản lý nhà ở và thị trường bất động sản

Tiếp tục triển khai thực hiện Chương hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 (theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ);

Về quản lý kinh tế và vật liệu xây dựng

Tiếp tục rà soát, điều chỉnh bổ sung, hệ thống định mức, cá chỉ tiêu kinh tế- kỹ thuật trong xây dựng cơ bản và dịch vụ đô thị cho phù hợp với thực tế; công bố giá, chỉ số giá xây dựng; thông báo điều chỉnh giá vật liệu xây dựng theo tháng, quý; hướng dẫn suất vốn đầu tư xây dựng công trình.

Công tác thanh tra

Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra đã được Giám đốc Sở Xây dựng phê duyệt tại Quyết định số 2670/QĐ-SXD ngày 14/12/2018; phối hợp với Thanh tra tỉnh (chủ trì) thực hiện công tác thanh tra tại UBND thành phố Yên Bái.

Công tác cải cách hành chính

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 30c/2011/NQ-CP ngày 08/12/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; Thông tư 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình kết quả, thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính; Kế hoạch số 40/KH-SXD ngày13/01/2017 của Sở Xây dựng về việc tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021;

Ngoài những chỉ tiêu trên, trong năm 2019, ngành Xây dựng Yên Bái sẽ tiếp tục tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm gồm: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; hoàn thành chỉ tiêu phát triển đô thị của năm; tăng cường quản lý chất lượng công trình xây dựng; nâng cao hiệu quả công tác quản lý quy hoạch – kiến trúc; hoàn thành chương trình phát triển nhà ở năm 2019 đối với hộ nghèo, người có công với cách mạng./.

 

                                                                            Chuyên viên Pháp chế: Dương Thị Ánh Hồng6 Công trình nhà làm việc khu vực huyện Mù Cang Chải-VNPT Yên Bái; Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử (Giai đoạn 1); Tượng đài Thánh Anton thuộc Giáo xứ Nhân Nghĩa, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái; Trụ sở Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Yên Bình và Chùa; Trụ sở văn phòng Công ty TNHH Nhà nước một thành viên xổ số kiến thiết Yên Bái; Nhà thờ Liên Sơn, thị trấn nông trường Liên Sơn, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái; Trung tâm Viettell huyện Văn Chấn; Trụ sở làm việc Công ty xăng dầu Yên Bái; Trường Cao đẳng y dược Pasteur; Trạm BTS thân thiện môi trường Khu đô thị Galaxy; Nhà đền Trạng; Cửa hàng xăng dầu số 33; Kho hàng công nghệ phẩm; Biển quảng cáo tấm lớn đứng độc lập cho Trung tâm kinh doanh VNPT- Yên Bái; Gia hạn giấy phép xây dựng cho công ty TNHH thương mại ô tô Vina Hòa Bình; Nhà thờ họ giáo Đồng Lạc, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái; Đầu tư xây dựng trung tâm giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Văn Yên (Hạng mục: Nhà thờ Tổ); Bến xe khách Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái; Trạm BTS YBI0312-11 Văn Lãng; Trạm BTS YBI0056-11 Vũ Linh; Trạm BTS YBI0052-11 Vân Hội; Trạm BTS YBI0276-11 Việt Cường; Nhà ăn, bếp Giáo họ Tà Ghênh xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái; Nhà khách, nhà ăn Giáo xứ Phình Hồ tại xã Phình Hồ, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái; Nhà thờ tổ thuộc di tích lịch sử Đền và Chùa Văn Phú; Sửa chữa, cải tạo xây dựng công trình: Trụ sở Agribank Chi nhánh thành phố Yên Bái;

 

7. Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng khu du lịch sinh thái Tú Lệ, huyện Văn Chấn; Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng Khu Mù Cang Chải Resort, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái (tham gia ý kiến lần 2); Điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng xã Phúc Lộc và xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái; Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái;  Đồ án quy hoạch chi tiết Dự án không gian văn hóa - Du lịch Mù Cang Chải - Bản sắc, huyện Mù Cang Chải; Điều chỉnh quy hoạch dự án thủy điện Nậm Tục bậc 1, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái; Thủy điện Khau Chu huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái; Thủy điện Bản Công huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái; Thủy điện Tà Ghênh, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái; Quy hoạch dự án thủy điện Tân Lĩnh, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Dự án đầu tư Nhà máy nhiệt điện sinh khối Trường Minh- Yên Bái;

 

 

  Liên kết