Sát hạch, cấp chứng chỉ hành nghề cho cá nhân hoạt động trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh Yên Bái đợt 2 năm 2018

NXB: 11/05/2018 3:37:45 SA

 Thực hiện quy định về sát hạch, cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tại Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Thông tư 17/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng.

Sáng ngày 04/5/2018 tại Trường Cao đẳng nghề Yên Bái, Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái phối hợp với Cục Quản lý Hoạt động xây dựng Bộ Xây dựng tổ chức thi sát hạch chứng chỉ hành nghề cho các cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Tham dự kỳ thi sát hạch có 46 cá nhân đến từ các đơn vị, doanh nghiệp có hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh dự thi về các lĩnh vực giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình xây dựng, giao thông; khảo sát địa hình, định giá xây dựng, thiết kế kết cấu, giám sát lắp đặt thiết bị công trình... Kỳ thi sát hạch gồm 02 nội dung: cấp chứng chỉ hành nghề mới thi với nội dung câu hỏi về kiến thức pháp luật và kiến thức chuyên môn; cấp đổi chứng chỉ hành nghề thi với câu hỏi về kiến thức pháp luật.

Các cá nhân tham dự kỳ thi được sát hạch bằng hình thức trả lời câu hỏi trắc nghiệm trên máy, bộ đề câu hỏi được áp dụng chung trên toàn quốc do Bộ Xây dựng soạn thảo.

 

Các cá nhân thi sát hạch trên hệ thống phần mềm

 

 Kỳ thi sát hạch đã diễn ra nghiêm túc, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định, sau khi sát hạch Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái đã tiến hành cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho 41/46 cá nhân có kết quả đạt yêu cầu.

Thi sát hạch là nội dung bắt buộc làm cơ sở để cấp chứng chỉ hành nghề đối với cá nhân có tham gia các hoạt động xây dựng. Thi theo phương thức sát hạch qua mạng đảm bảo được sự nghiêm túc, đúng đắn, đúng người trong cấp và nhận chứng chỉ.Trong thời gian tiếp theo Sở Xây dựng sẽ tiếp tục phối hợp với Cục Quản lý hoạt động xây dựng- Bộ Xây dựng tổ chức thi sát hạch, cấp chứng chỉ hành nghề theo đúng quy định để qua đó nâng cao năng lực và chất lượng các cá nhân tham gia hoạt động trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh./.

 

Bt: Đinh Quốc Vị - Sở xây dựng Yên Bái.

  Liên kết