Sở Xây dựng Yên Bái tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020; Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ toàn ngành xây dựng năm 2020

NXB: 22/01/2020 3:23:32 SA

Sáng ngày 10/01/2020 Sở Xây dựng Yên Bái tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020; Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2020. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Nguyễn Lâm Thắng - Giám đốc Sở; các Phó giám đốc Sở cùng các Trưởng, phó phòng và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức các phòng chuyên môn; đơn vị trực thuộc Sở tham dự Hội nghị tổng kết.

 

Ông Nguyễn Lâm Thắng - Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái

 phát biểu khai mạc Hội nghị tổng kết công tác năm 2019

  

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết năm 2019

 

Năm 2019, Đảng ủy, lãnh đạo Sở Xây dựng đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, sáng tạo các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra nên kết quả đạt được khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực công tác.

 

Ông Nguyễn Tiến Nghĩa, Phó Giám đốc Sở Xây dựng

thông qua Báo cáo tổng kết tại Hội nghị

 

Sở Xây dựng đã ban hành Kế hoạch số 312/KH-SXD ngày 25/2/2019 về thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 và đã tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả. Đó là, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chínhhoàn thành chỉ tiêu phát triển đô thị, nâng cao hiệu quả công tác quản lý Quy hoạch - Kiến trúc gắn với quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnhquản lý chất lượng công trình xây dựngphát triển nhà ở đối với người nghèo và người có công với cách mạngSở Xây dựng cũng đã thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn thuộc các lĩnh vực, nhưQuản lý Hạ tầng kỹ thuậtquản lý đầu tư xây dựngquản lý Nhà và thị trường bất động sản. Ngoài ra, Đảng ủy, lãnh đạo Sở Xây dựng cũng đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Kết quả đạt được trong năm 2019: Một số chỉ tiêu phát triển trong các lĩnh vực của ngành tiếp tục đạt được kết quả tích cực và tăng trưởng so với năm 2018, đó là: Tỷ lệ đô thị hóa bình quân toàn tỉnh đạt khoảng 20,67%; Tỷ lệ phủ kín quy hoạch chung xây dựng đô thị đạt 84,62%; Tỷ lệ xã hoàn thành lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới 100% (152/152 xã); Tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đạt 84,5%; Tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải tại khu vực đô thị đạt: 89,5%.

 

Ông Nguyễn Lâm Thắng – Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái

phát biểu phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020

 

 Về phương hướng thực hiện nhiệm vụ công tác trong năm 2020, Đảng ủy, lãnh đạo Sở Xây dựng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; niêm yết công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và quản lý trực tiếp trên Website của Sở. Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị; rà soát, điều chỉnh, bổ sung, đẩy nhanh tốc độ phủ kín quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị, quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị, làm cơ sở quản lý, kêu gọi đầu tư, bảo đảm tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh theo kế hoạch đề ra... Tiếp tục phối hợp với  các đơn vị có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng từ khâu khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng, đến nghiệm thu, bàn giao, bảo hành, bảo trì công trình xây dựng. Phát hiện, kiến nghị xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động xây dựng. Công tác kiểm tra phải được thực hiện theo kế hoạch cụ thể, có sự phối hợp giữa các ngành, tránh chồng chéo./.

 

 

                                                                                                         Chuyên viên Pháp chế: Dương Thị Ánh Hồng

                                                                                                                     Văn phòng Sở Xây dựng Yên Bái

 

 

  Liên kết