Sở Xây dựng đưa thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh

NXB: 14/06/2018 3:44:34 SA

 Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh Yên Bái là cơ quan hành chính trực thuộc Văn phòng Ủy Ban nhân dân tỉnh; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và chịu sự quản lý của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Trung tâm được thành lập theo Quyết định số 1810/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh được khai trương và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 08/6/2018. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm gồm 03 bộ phận: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, bộ phận Hành chính- Tổng hợp; bộ phận Giám sát và Giải quyết khiếu nại. Cán bộ làm việc tại Trung tâm gồm 30 công chức trưng tập thuộc 20 Sở, ban, ngành và 10 cán bộ là lãnh đạo, công chức chuyên trách của trung tâm.

Đồng chí Hoàng Văn Thuyên- Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái Công bố Quyết định thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Yên Bái

 

Cùng chung tay cải cách thủ tục hành chính là nhiệm vụ đòi hỏi sự vào cuộc của cả bộ máy chính trị nhằm đem lại thuận lợi cho tổ chức, doanh nghiệp và người dân khi thực hiện các giao dịch, thủ tục hành chính. Từ khi tỉnh đưa ra chủ trương về việc đưa các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị sang Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh. Lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo toàn cơ quan rà soát và đã hoàn thiện quy trình giải quyết Thủ tục hành chính gồm 22 thủ tục để chuyển sang bộ phận tiếp nhận hồ sơ Sở Xây dựng tại trung tâm.

Từ sau buổi lễ khai trương Sở Xây dựng sẽ tiến hành tiếp nhận hồ sơ tại cửa số 05,06 thuộc Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh; các thủ tục hành chính gồm các lĩnh vực: Hoạt động xây dựng; Kiến trúc- Quy hoạch; Quản lý chất lượng công trình; Phát triển đô thị; Kinh doanh bất động sản, Vật liệu xây dựng.

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở Xây dựng tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

 

Các thủ tục hành chính được thực hiện tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thực hiện các giao dịch được nhanh gọn; tăng tính công khai, minh bạch, liên thông giải quyết thủ tục hành chính. Đây là mô hình thể hiện sự quyết tâm cao của lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND và của cả hệ thống chính trị tỉnh tạo ra đột phá trong cải cách thủ tục hành chính, tạo hành lang pháp lý, rút ngắn thời gian, chi phí cho người dân, doanh nghiệp; từ đó góp phần nâng cao chỉ số cải cách TTHC và tăng trưởng nền kinh tế của tỉnh./.

 

 

Bt: Đinh Quốc Vị

Sở xây dựng Yên Bái.

 

  Liên kết