Sở Xây dựng ký kết hợp đồng và tổ chức triển khai thực hiện các gói thầu số 08, 09, 10 thuộc dự án Bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện và cấp xã.

NXB: 12/02/2019 2:27:10 SA

Thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân; Kết luận số 229-KL/TU ngày 01/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính tỉnh Yên Bái giai đoạn 2018-2020. Ngày 16/10/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Quyết định số 2177/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện và cấp xã.

Trong không khí hăng hái thi đua sản xuất những ngày đầu năm mới, nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, phấn đấu hết quý I/2019 đưa công trình vào sử dụng. Ngày 18/01/2018 tại hội trường Sở Xây dựng, đã tổ chức lễ ký kết hợp đồng giữa Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái (Chủ đầu tư) và các Nhà thầu trúng thầu. Trong đó có gói thầu số 08: Thi công xây dựng Bộ phận hành chính công thành phố Yên Bái, huyện Yên Bình, huyện Văn Chấn, thị xã Nghĩa Lộ, huyện Trạm Tấu, huyện Mù Cang Chải, nhà thầu trúng thầu là Công ty Cổ phần xây dựng Hoàng Trung. Hợp đồng theo hình thức trọn gói. Giá trị hợp đồng: 6.702.081.000 đồng.

 

 

Đồng chí: Nguyễn Lâm Thắng - Giám đốc Sở Xây dựng trao hợp đồng cho nhà thầu Công ty Cổ phần xây dựng Hoàng Trung

 

Gói thầu số 09: Thi công xây dựng Bộ phận hành chính công huyện Trấn Yên, huyện Văn Yên, huyện Lục Yên, nhà thầu trúng thầu là Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng Yên Bái. Hợp đồng theo hình thức trọn gói. Giá trị hợp đồng: 2.507.879.000 đồng.

 

 

 

Đồng chí: Nguyễn Lâm Thắng - Giám đốc Sở Xây dựng trao hợp đồng cho nhà thầu Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng Yên Bái

 

Sáng ngày 30/01/2019, đã tổ chức lễ ký kết hợp đồng  giữa Sở Xây dựng với các nhà thầu thi công gói thầu số 10:Thi công hạ tầng công nghệ thông tin và cung cấp, lắp đặt thiết bị dự án Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện và cấp xã, nhà thầu trúng thầu là: Liên danh QT-MIT-ĐL giữa Công ty TNHH Thương mại Tin học Quyết Thắng, Công ty Cổ phần máy và công nghệ thông tin và Công ty TNHH Đại Lục. Hợp đồng theo hình thức trọn gói. Giá trị hợp đồng: 46.820.000.000 đồng.

 

 

Lễ ký kết hợp đồng giữa hai bên

 

Đồng chí: Nguyễn Lâm Thắng - Giám đốc Sở Xây dựng trao hợp đồng cho các nhà thầu trong liên danh

 

Là dự án trọng điểm của tỉnh, dự án Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện và cấp xã khi đưa vào sử dụng sẽ là bước đột phá trong công tác cải cách và hiện đại hóa việc thực hiện thủ tục hành chính của tỉnh.

Ngay sau khi ký kết hợp đồng, Chủ đầu tư đã bàn giao mặt bằng đồng thời yêu cầu các nhà thầu tập trung nhân lực trang thiết bị đẩy nhanh tiến độ để đưa Trung tâm hành chính công cấp huyện, cấp xã vào hoạt động đầu quý II/2019./.

                                                                                                                                                                                                        Ks. Lê Văn Cường - Phòng giám định và QLCL- Sở Xây dựng Yên Bái.

 

 

 

 

  Liên kết