Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái chung tay vì mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2019 của tỉnh Yên Bái.

NXB: 20/11/2019 8:22:53 SA

Triển khai Chương trình hành động số 144-CTr/TU ngày 15/2/2019 của Tỉnh ủy Yên Bái thực hiện Kết luận số 37-KL/TW ngày 17/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 22 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2019; Quyết định số 1757-QĐ/TU ngày 05/4/2019 của Tỉnh uỷ Yên Bái về việc phân công các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ phụ trách các đảng bộ trực thuộc và các Đoàn công tác phụ trách, theo dõi, giúp đỡ các xã vùng cao, xã đặc biệt khó khăn của tỉnh; Quy định số 18-QĐ-TU ngày 16/4/2019 của Tỉnh uỷ Yên Bái quy định về việc bí thư, phó bí thư, ủy viên ban thường vụ, cấp ủy viên các cấp dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư và chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở; Kế hoạch số 131-KH/TU ngày 19/4/2019 của Tỉnh uỷ Yên Bái về việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2019.

Theo Quyết định số 1757-QĐ/TU ngày 05/4/2019 của Tỉnh uỷ Yên Bái, Sở Xây dựng được phân công phụ trách, theo dõi, giúp đỡ xã Mồ Dề và xã Cao Phạ, huyện Mù Cang Chải.

 

Hộ gia đình nghèo tại xã Mồ Dề, huyện Mù Cang Chải

Hộ gia đình nghèo tại xã Mồ Dề, huyện Mù Cang Chải

 

Để thực hiện mục tiêu thoát nghèo bền vững cho 50 hộ dân của 2 xã được phân công phụ trách, Sở Xây dựng đã kiểm tra thực trạng của từng hộ nghèo, đánh giá các điều kiện, đặc thù của từng hộ nghèo trên địa bàn các xã Mồ Dề và xã Cao Phạ, huyện Mù Cang Chải; giao trách nhiệm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban chuyên môn, tổ chức đoàn thể của Sở.

Đồng thời để huy động mọi nguồn lực xã hội, Sở Xây dựng đã vận động các cán bộ, công chức, viên chức, các nhà tài trợ, nhà hảo tâm, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia hỗ trợ, giúp đỡ người dân hai xã được phân công phụ trách thoát nghèo bền vững.

Nhân dịp tháng cao điểm "Ngày vì người nghèo” (từ 17/10 đến ngày 18/11) gắn với Phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo để không ai bị bỏ lại phía sau”. Trong không khí Ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại hai xã Cao Phạ và xã Mồ Dề, huyện Mù Cang Chải, đồng chí Nguyễn Lâm Thắng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái - Giám đốc Sở xây dựng và đồng chí Đoàn Đức Thuận – Phó giám đốc Sở Xây dựng đã trao 50 phần quà hỗ trợ cho 50 hộ gia đình nghèo trên địa bàn hai xã Mồ Dề và xã Cao Phạ, huyện Mù Cang Chải.

 

Đồng chí Nguyễn Lâm Thắng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái 

Giám đốc Sở xây dựng trao quà cho các hộ nghèo tại xã Mồ Dề

Đồng chí Đoàn Đức Thuận – Phó Giám đốc Sở xây dựng trao quà cho các hộ nghèo tại xã Cao Phạ

 

 

Các phần quà giúp đỡ 50 hộ gia đình nghèo ở hai xã Mồ Dề và Cao Phạ thoát nghèo bền vững là những vật tư, vật liệu thiết thực như: Xi măng, tấm lợp, máy nông nghiệp, con giống nhằm hỗ trợ để các hộ dân sửa sang nhà cửa, phát triển kinh tế gia đình, thoát nghèo bền vững. Tổng giá trị các phần quà trên 200 triệu đồng.

Ngoài ra, Sở Xây dựng còn hỗ trợ hai xã 20 tấn xi măng (Mỗi xã 10 tấn xi măng) để làm 2km đường giao thông tới các thôn bản thuộc hai bản Mồ Dề, xã Mồ Dề và bản Sẻ Sáng, xã Cao Phạ giúp đồng bào đi lại được thuận lợi; phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững. 

 

Đồng chí Nguyễn Lâm Thắng trao 10 tấn xi măng cho xã Mồ Dề làm đường giao thông

Đồng chí: Đoàn Đức Thuận trao trao 10 tấn xi măng cho xã Cao Phạ làm đường giao thông

 

Nhân dịp này, lãnh đạo Sở Xây dựng đã trao các phần quà ý nghĩa cho các cháu học sinh trên địa bàn hai xã (gồm 1400 quyển vở; 200 chiếc bút và 15 chiếc chăn) nhằm khích lệ tinh thần học tập cho các cháu nhân dịp năm học mới.

 

Đồng chí Nguyễn Lâm Thắng trao quà cho các cháu trường bán trú TH&THCS Mồ Dề

Đồng chí Đoàn Đức Thuận trao quà tại trường bán trú TH&THCS Cao Phạ

 

  Th.s. Lê Văn Cường - Phòng giám định và QLCL- Sở Xây dựng Yên Bái

 

 

 

 

 

  Liên kết