Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tập huấn công tác XDCB năm 2017 cho các huyện, thị xã phía Tây của tỉnh.

NXB: 19/09/2017 7:41:14 SA

 Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực xây dựng cơ bản ngày 15 tháng 9 năm 2017 tại thị xã Nghĩa Lộ, Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tập huấn công tác XDCB năm 2017, phổ biến các Nghị định Chính Phủ và Thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng.

Thành phần tham dự hội nghị: Lãnh đạo và chuyên viên Phòng Tài chính kế hoạch, phòng Kinh tế hạ tầng (các huyện); Phòng Quản lý đô thị (thị xã Nghĩa Lộ); Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Ban Quản lý giảm nghèo; Lãnh đạo và cán bộ chuyên môn theo dõi công tác XDCB thuộc UBND các xã, phường thuộc thị xã Nghĩa Lộ; Lãnh đạo và cán bộ chuyên môn các Doanh nghiệp hoạt động xây dựng trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ, huyện Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải. Tổng số cán bộ tham dự Hội nghị tập huấn trên 80 đồng chí.

Đồng chí Nguyễn Tiến Nghĩa Phó Giám đốc Sở Xây dựng tới dự và chỉ đạo hội nghị, giảng viên là các đồng chí Trưởng, phó phòng chuyên môn của Sở Xây dựng.

Tại Hội nghị tập huấn các đồng chí giảng viên sẽ giúp cho cán bộ, chuyên viên đang tham gia hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, nắm bắt được kịp thời các Nghị định của Chính Phủ và các Thông tư hướng dẫn mới của Bộ Xây dựng về công tác quản lý xây dựng cơ bản, nâng cao kiến thức, năng lực quản lý và điều hành để triển khai tổ chức thực hiện tại đơn vị. Tiếp theo trong thời gian tới Sở Xây dựng tổ chức Hội nghị tập huấn công tác XDCB tại Thành phố Yên Bái cho các địa phương, đơn vị tham gia hoạt động xây dựng của tỉnh./.

 

Đồng chí Nguyễn Tiến Nghĩa Phó Giám đốc Sở Xây dựng

phát biểu khai mạc và chỉ đạo Hội nghị tập huấn

 

Cán bộ dự Hội nghị tập huần công tác XDCB

                                                                                                                             Chánh Văn phòng - Nguyễn Xuân Hùng

                                                                                                                            

  Liên kết