Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái tổ chức báo công và dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

NXB: 21/09/2018 9:27:25 SA

 Ngày 18/9/2018 tại khu Di tích lịch sử Quốc gia Lễ đài sân vận động thành phố Yên Bái, Đảng bộ Sở Xây dựng tổ chức đoàn cán bộ, đảng viên báo công, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, để kính dâng lên Bác những kết quả, thành tích mà đơn vị đã nỗ lực phấn đấu đạt được trong thời gian qua.

Trong buổi lễ trang trọng thay mặt tập thể cán bộ, đảng viên lãnh đạo Đảng bộ Sở Xây dựng xin hứa với Bác: Mỗi cán bộ, đảng viên Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái luôn ghi lòng, tạc dạ những lời dạy của Bác; Đoàn kết, hăng hái thi đua học tập, lao động; Quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Bác hằng mong muốn.

 

Lãnh đạo Sở xây dựng dâng lên Bác những kết quả, thành tích mà đơn vị đã nỗ lực phấn đấu đạt được trong thời gian qua

Lễ báo công và dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ chí Minh của Đoàn cán bộ, đảng viên Đảng bộ Sở Xây dựng diễn ra trang trọng, nghiêm túc, đúng nghi thức./.

KS. Trần Mạnh Cường

 

  Liên kết