Sở Xây dựng triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp trong các hoạt động tập trung đông người

NXB: 03/02/2020 8:30:24 SA

Sáng ngày 03/02/2020 Sở Xây dựng Yên Bái tổ chức Hội nghị về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp trong các hoạt động tập trung đông người . Chỉ đạo, quán triệt, triển khai các nội dung tại Hội nghị có ông Nguyễn Lâm Thắng - Giám đốc Sở; các Phó giám đốc Sở. Thành phần tham gia Hội nghị gồm: Các Trưởng, phó phòng, và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức các phòng chuyên môn; đơn vị trực thuộc Sở.

 

Ông Nguyễn Lâm Thắng - Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái

 Triển khai các nội dung tại Hội nghị  về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona (nCoV)

 

 

Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra; các văn bản của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Công điện số 393/CĐ-BVHTTDL ngày 31/01/2020 về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trong hoạt động lễ hội, di tích; Công văn số 391/BVHTTDL-VHCS ngày 31/01/2020 về việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp trong hoạt động lễ hội, du lịch, Chỉ thị số 33-CT/TU ngày 31/01/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra.

Sở Xây dựng căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của ngành đã triển khai thực hiện Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 31/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh và một số nội dung cụ thể tại văn bải số 167/UBND-VX ngày 31/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh như sau: Hạn chế tổ chức các hoạt động tập trung đông người (trừ trường hợp thực sự cần thiết nhưng phải được sự đồng ý của Thường trực Tỉnh ủy); Sở Xây dựng đã chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị và tuyên truyền, khuyến cáo không tổ chức các đoàn công tác đông người đi đến các vùng có nguy cơ lây lan dịch bệnh, nhất là các hoạt động du xuân, lễ hội đầu năm; yêu cầu các cán bộ công chức, viên chức đeo khẩu trang tại nơi giao dịch “một cửa”; tại nơi công cộng.

 

 

 

Toàn cảnh Hội nghị triển khai công tác phòng, chống

dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp trong các hoạt động tập trung đông người

 

 Bộ phận “:một cửa” của Sở Xây dựng tại Trung tâm PVHCC tỉnh Yên Bái

 

 

       Bộ phận thường trực tại Văn phòng Sở Xây dựng

thực hiện đeo khẩu trang y tế khi giao dịch

         

 

 

                                 Chuyên viên Pháp chế Dương Thị Ánh Hồng - Sở Xây dựng Yên Bái

                                                   

 

 

 

 

 

  Liên kết