Tăng cường công tác quản lý nhà nước về sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng

NXB: 03/07/2018 8:34:46 SA

 Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tại Quyết định số 561/QĐ-UBND ngày 22/5/2013. Sở Xây dựng đã phối hợp với Ban quản lý dự án tăng cường sản xuất và sử dụng gạch không nung ở Việt Nam thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh thực hiện cử cán bộ tham dự khóa đào tạo về gạch không nung tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Khóa học diễn ra từ ngày 19/6/2018 đến ngày 22/6/2018 với sự tham gia của 13 tỉnh thành thuộc khu vực trung du và miền núi phía Bắc. Trong đó, tỉnh Yên Bái tham dự khóa học gồm có các thành viên thuộc phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng của Sở Xây dựng và các thành viên của phòng Quản lý đô thị, phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. Mục tiêu của khóa học nhằm xóa bỏ các rào cản về kiến thức để phát triển sản xuất và sử dụng gạch không nung, đồng thời, cung cấp một cách có hệ thống các kiến thức và kinh nghiệm trong việc lập dự án đầu tư sản xuất, công nghệ sản xuất, thiết kế và thi công công trình sử dụng gạch không nung, tiêu chuẩn sản phẩm, các chính sách thúc đẩy phát triển sản xuất và sử dụng gạch không nung tại Việt Nam.

 

(Ảnh chụp các học viên nhận Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo về gạch không nung của Ban quản lý dự án tăng cường sản xuất và sử dụng gạch không nung ở Việt Nam thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ)

 

Chương trình đào tạo đã đáp ứng nhu cầu nâng cao kiến thức cho các cơ quan quản lý nhà nước về vật liệu xây dựng tại địa phương, cung cấp một cách có hệ thống các kiến thức cơ bản, chính sách phát triển, tiêu chuẩn, quy chuẩn về gạch không nung; hướng dẫn lập dự án đầu tư sản xuất gạch không nung, công nghệ sản xuất, thiết kế và thi công công trình sử dụng gạch không nung./.

                                                              Bt: Nguyễn Minh Dương - Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái

                                     

  Liên kết