Thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình

NXB: 14/11/2014 5:41:34 CH

I. TÊN THỦ TỤC: Thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình

II. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

Bước 1: Đơn vị xin thẩm định dự án tự chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Xây dựng Tỉnh Yên Bái (Đường Trần Quốc Toản – Phường Đồng Tâm – TP Yên Bái – Tỉnh Yên Bái ) trong giờ hành chính các ngày làm việc

    Nếu hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận xem xét viết giấy hẹn trả kết quả theo quy định, nếu không đầy đủ hợp lệ thì được hướng dẫn tại phòng Tổng hợp chính sách và vật liệu xây dựng - Sở Xây dựng để hoàn thiện thủ tục hồ sơ theo quy định.

Bước 3: Nộp Lệ phí, nhận hoá đơn và ký nhận theo quy định tại bộ phận Kế toán Văn phòng Sở Xây dựng Tỉnh Yên Bái

Bước 4: Nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính nằm trong Văn phòng Sở Xây dựng Tỉnh Yên Bái (Đường Trần Quốc Toản – Phường Đồng Tâm – TP Yên Bái) trong giờ hành chính các ngày làm việc

III. CÁCH THỰC HIỆN: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

IV. HỒ SƠ:

1. Tờ trình xin thẩm định (theo mẫu)

2. Văn bản chấp thuận chủ trương quy hoạch của UBND tỉnh

3. Biên bản lấy ý kiến các ngành, địa phương

4. Hồ sơ thiết kế

5. Đĩa CD ghi toàn bộ bản vẽ và thuyết minh

6. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của đơn vị lập đồ án quy hoạch

7. Chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm đồ án, chủ trì thiết kế

(Số lượng hồ sơ: 02 bộ)

V. THỜI HẠN GIẢI QUYẾT: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

VI. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN TTHC: Tổ chức

VII. CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC:

1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Xây dựng

2. Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái

VIII. PHÍ, LỆ PHÍ: Theo quy định

IX. CĂN CỨ PHÁP LÝ:

1. Luật quy hoạch đô thị

2. Thông tư số 07/2008/TT.BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng.

  Liên kết