Thoả thuận kiến trúc quy hoạch

NXB: 14/11/2014 5:43:32 CH

I. TÊN THỦ TỤC: Thoả thuận kiến trúc quy hoạch

II. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Bước 1: Đơn vị xin thoả thuận kiến trúc quy hoạch tự chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Xây dựng Tỉnh Yên Bái (Đường Trần Quốc Toản – Phường Đồng Tâm – TP Yên Bái – Tỉnh Yên Bái ) trong giờ hành chính các ngày làm việc

    Nếu hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận xem xét viết giấy hẹn trả kết quả theo quy định, nếu không đầy đủ hợp lệ thì được hướng dẫn tại phòng Quy hoạch và quản lý nhà ở, công sở - Sở Xây dựng để hoàn thiện thủ tục hồ sơ theo quy định.

Bước 3: Nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính nằm trong Văn phòng Sở Xây dựng Tỉnh Yên Bái (Đường Trần Quốc Toản – Phường Đồng Tâm – TP Yên Bái) trong giờ hành chính các ngày làm việc

III. CÁCH THỰC HIỆN: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

IV. HỒ SƠ:

1. Đơn xin thoả thuận kiến trúc quy hoạch

2. Bản sao bản vẽ tổng mặt bằng

3. Các phương án kiến trúc của đồ án

4. Văn bản xác định chủ trương, quy mô đầu tư.

(Số lượng hồ sơ: 02 bộ)

V. THỜI HẠN GIẢI QUYẾT: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

VI. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN TTHC: Tổ chức

VII. CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC:

1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Xây dựng

2. Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái

VIII. PHÍ, LỆ PHÍ: Không

IX. CĂN CỨ PHÁP LÝ:

            1. Luật quy hoạch đô thị

2. Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005

X. MẪU ĐƠN, TỜ KHAI: Không

  Liên kết