Đại hội Đảng bộ Sở Xây dựng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025

NXB: 26/03/2020 3:09:44 SA

Sáng ngày 20/03/2020, Đảng bộ Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XVI, nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2020-2025. Dự Đại hội có đồng chí Hoàng Thị Chanh- Bí thư Đảng ủy cùng các đồng chí Lãnh đạo các phòng, ban trong Đảng ủy khối các cơ quan, Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái, cùng với các Đồng chí đảng viên của 06 Chi bộ trực thuộc Sở Trong đó:(01 đảng viên dự bị)


Đồng chí Hoàng Thị Chanh- Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan và

Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái

      .


Toàn cảnh Hội nghị trào cờ tại Đại hội Đảng bộ Sở Xây dựng lần thứ XVI

Đại hội Đảng bộ Sở Xây dựng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 được diễn ra trong 2 ngày 19/20/3/2020là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sâu rộng trong toàn Đảng bộ, nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Xây dựng lần thứ XV nhiệm kỳ 2015-2020; quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020; thảo luận, đóng góp ý kiến tham gia vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và dự thảo các văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ IX; bầu Ban chấp hành Đảng bộ Sở Xây dựng khoá XVI, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ IX.

Đảng bộ Sở Xây dựng có 06 Chi bộ trực thuộc, với 58 đảng viên (01 đảng viên dự bị) chiếm tỷ lệ 73,41% tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; Trong đó: Có 13 Đảng viên nữ, chiếm 22,41% tổng số Đảng viên; Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ 14 Đảng viên, Đại học 41 Đảng viên. Về trình độ lý luận chính trị: Cao cấp 10 Đảng viên, cử nhân 01 Đảng viên, trung cấp 30 Đảng viên; đảng bộ có 01 tổ chức công đoàn gồm có 79 đoàn viên và 01 chi đoàn với 27 đoàn viên.

Nhiệm kỳ 2015-2020, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là diễn biến phức tạp của thời tiết và dịch bệnh đã ảnh hưởng đến kết quả tham mưu thực hiện các giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, sự chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh  Yên Bái (nay là Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh), cùng với sự nỗ lực cố gắng của toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, Đảng bộ Sở Xây dựng đã đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo thực hiện hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ XVI, nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2020-2025 trình bày tại Đại hội nêu rõ. Trong nhiệm kỳ qua Đảng bộ Đảng bộ Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái đã đoàn kết thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ góp phần nâng cao nhận thức của cấp ủy các chi bộ trực thuộc, cán bộ và đảng viên, tạo lòng tin cho quần chúng và đảng viên qua đó đã triển khai nhiều đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong ngành.

Lãnh đạo các Chi bộ tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 10-CT/TW, Kết luận số 18-KL/TW của Ban Bí thư, Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, Quy định số 10-QĐi/TU, Quy định số 11-QĐi/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy,... Các chi bộ đã thực hiện nền nếp sinh hoạt định kỳ, chuyên đề theo quy định; nội dung sinh hoạt được bí thư các chi bộ chuẩn bị và đưa ra cấp ủy thảo luận trước khi tổ chức sinh hoạt.

Tiếp tục lãnh đạo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các chỉ tiêu chủ yếu tại Đại hội Đảng bộ Sở Xây dựng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025:

1- Lãnh đạo Đảng bộ, cơ quan Sở Xây dựng thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.  

2- Phấn đấu 100% Đảng viên được học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

3- Phấn đấu hằng năm 100% các Chi bộ trực thuộc được công nhận Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Đảng bộ được công nhận Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên

4- Phấn đấu 80% Đảng viên được đào tạo lý luận chính trị từ trung cấp trở lên; 90% cán bộ được đào tạo chuyên môn từ Đại học trở lên.

5- Trong nhiệm kỳ kết nạp 10-12 đảng viên mới.

6- Hằng năm tiến hành kiểm tra, giám sát 30% các Chi bộ trực thuộc; 100% cấp uỷ Chi bộ tự kiểm tra, giám sát.

7- Lãnh đạo xây dựng cơ quan và các tổ chức đoàn thể đạt danh hiệu vững mạnh hằng năm.

8- Một số chỉ tiêu về chuyên môn

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Đồng chí Hoàng Thị Chanh- Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái đã biểu dương những kết quả mà Đảng bộ Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Tuy nhiên đồng chí cũng khẳng định rằng với kết quả như vậy cần phát huy hơn nữa để góp phần vào sự phát triển kinh tế với tiềm năng, lợi thế của tỉnh nhà. Trong nhiệm kỳ tới Đảng bộ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đưa những chỉ tiêu, mục tiêu cụ thể để thực hiện. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới Đảng bộ Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái tiếp tục tham mưu có hiệu quả, giúp tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển Quy hoạch đô thị chung toàn tỉnh.

 


Đồng chí Hoàng Thị Chanh- Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan,

 Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái

Biểu quyết thông qua một số nội dung quan trọng tại Đại hội 

Đại hội đã có 5 ý kiến tham luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị và dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ cấp trên. Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới gồm 07 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Lâm Thắng- Giám đốc Sở Xây dựng được tín nhiệm tái cử giữ chức Bí thư Đảng ủy Sở Xây dựng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020- 2025. Bầu đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Các cơ quan tỉnh khóa IX.

   Hình ảnh các ý kiến tham luận tại Đại hội Đảng bộ Sở Xây dựngMột số hình ảnh bỏ phiếu tại Đại hội Đảng bộ Sở Xây dựng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020- 2025


  


 

 

 

   

Hình ảnh chia tay đồng chí Nguyễn Tiến Nghĩa- Phó Bí thư Đảng ủy

Phó giám đốc Sở Xây dựng thôi giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Sở Xây dựng nhiệm kỳ 2020-2025

 


Hình ảnh các Đồng chí Đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ cấp trên

Hình ảnh ra mắt BCH Đảng bộ Sở Xây dựng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025

Đảng bộ Sở Xây dựng tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và của tỉnh Yên Bái; tuyên truyền về các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn nhằm giáo dục cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động về truyền thống yêu quê hương đất nước, tinh thần làm chủ, xây dựng tình đoàn kết, hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau trong công việc và cuộc sống.

Nhiệm vụ của Đảng bộ trong nhiệm kỳ mới rất trọng trách và nặng nề; với truyền thống đoàn kết và thành tích đã đạt được, cùng với những bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ qua. Toàn thể cán bộ, đảng viên tiếp tục nêu cao bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, đoàn kết phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra, nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái, nhiệm kỳ 2020-2025./.                                                           

 

                              Phó Chánh Văn Phòng Sở Xây dựng Yên Bái: Nguyễn Đức Hạnh

 

  Liên kết