Hội nghị công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái

NXB: 05/03/2020 2:22:00 SA

 

Sáng 28/02/2020, tại Sở Xây dựng UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều động và bổ nhiệm lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái. Tới dự Hội nghị công bố và trao Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh có đồng chí Tạ Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, cùng các đồng chí lãnh đạo Sở Nội vụ, Thành ủy, UBND  và các Ban xây dựng Đảng Thành phố Yên Bái; Các đồng chí trong Ban Giám đốc Sở Xây dựng và lãnh đạo chủ chốt các phòng, ban chuyên môn, Trung tâm Kiến trúc Quy hoạch, Trung tâm Kiểm định Xây dựng thuộc Sở Xây dựng.


Đồng chí Tạ Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị công bố Quyết định


Lãnh đạo Thành ủy, UBND và các Ban xây dựng Đảng

Thành phố Yên Bái dự Hội nghị

 

Tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Sở Nội vụ đồng chí Đỗ Đức Cảnh - Phó Giám đốc Sở đã công bố Quyết định số 320/QĐ-UBND ngày 27/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái về việc điều động và bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Yên Hiền, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái đến nhận công tác tại Sở Xây dựng và bổ nhiệm giữ  chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái, thời hạn bổ nhiệm là 05 năm kể từ ngày 01/3/2020.


 Đồng chí Đỗ Đức Cảnh - Phó Giám đốc Sở Nội vụ công bố Quyết định số 320/QĐ-UBND ngày 27/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái

 

 

 


Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái trao Quyết định bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng Đồng chí Nguyễn Yên Hiền - Tân Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái

 

Phát biểu tại Hội nghị, Đồng chí Tạ Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chúc mừng Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái có thêm một Phó Giám đốc mới; chúc mừng Đồng chí Nguyễn Yên Hiền, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Yên Bái được bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái; đây là bước kiện toàn đội ngũ cán bộ, lãnh đạo chủ chốt của Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái nhằm thực hiện tốt chức trách và nhiệm vụ được giao. Đồng chí Tạ Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị Ban Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái cần phân công, trách nhiệm rõ ràng trong chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ và mong rằng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái tiếp tục đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đối với cá nhân đồng chí Nguyễn Yên Hiền, cần tiếp tục trau dồi bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức lối sống, thường xuyên xây dựng khối đoàn kết nội bộ và học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị công tác mới.

 


Đồng chí Nguyễn Lâm Thắng - Giám đốc Sở Xây dựng tặng hoa chức mừng

Đồng chí Nguyễn Yên Hiền - Tân Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái


Ban Lãnh đạo Sở Xây dựng tặng hoa chức mừng

Đồng chí Nguyễn Yên Hiền - Tân Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái

 Đồng chí Nguyễn Yên Hiền - Tân Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái

phát biểu tại Hội nghị

 
Đồng chí Nguyễn Yên Hiền - Tân Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái cám ơn sự tín nhiệm của Lãnh đạo tỉnh đối với bản thân; trên cương vị công tác mới Đồng chí xin hứa tiếp tục nỗ lực  phấn đấu hết mình, đoàn kết nội bộ, cùng tập thể Ban Giám đốc Sở thực hiện tốt các nhiệm vụ được Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh giao; Đồng thời xây dựng cơ quan Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái ngày càng vững mạnh, góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh Yên Bái xanh, sạch, đẹp, đô thị văn minh./.

 

Nguyễn Đức Hạnh - Phó Chánh Văn Phòng

                                                            Văn phòng Sở Xây dựng Yên Bái

 

 

  Liên kết