Thẩm định dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới thuộc mọi nguồn vốn có quy mô sử dụng đất từ 200 ha trở lên.

NXB: 14/11/2014 5:50:33 CH

I. TÊN THỦ TỤC: Thẩm định dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới thuộc mọi nguồn vốn có quy mô sử dụng đất từ 200 ha trở lên.

II. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Xây dựng Tỉnh Yên Bái (Đường Trần Quốc Toản - Phường Đồng Tâm - TP Yên Bái - Tỉnh Yên Bái).

+ Khi đến nộp hồ sơ người nộp hồ sơ phải xuất trình toàn bộ giấy tờ liên quan đến thủ tục hành chính này này để công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra và đối chiếu.

+ Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

    • Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.
    • Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ : Trong giờ hành chính các ngày làm việc.

Bước 3: Thực hiện thẩm định hồ sơ.

Bước 4: Đơn vị nhận kết quả nộp lệ phí, nhận hoá đơn và ký nhận tại phòng kế toán Sở Xây dựng. Trả kết quả thẩm định hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái.

   Thời gian : Theo giờ hành chính ngày ghi trong phiếu hẹn.

III. CÁCH THỰC HIỆN: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước.

IV. HỒ SƠ:

1. Tờ trình xin thẩm định dự án (Theo mẫu tại phục lục số 04 - Thông tư số 04/2006/TT-BXD ngày 18/8/2006).

2. Dự án và thuyết minh dự án:

+ Bao gồm các cứ pháp lý và sự cần thiết đầu tư, xác định diện tích, ranh giới mặt bằng, phương án giải phóng mặt bằng, phương thức tái định cư và hỗ trợ ngành nghề, tìm kiếm việc làm cho người lao động ở khu vực phải giải phóng mặt bằng. Nêu rõ việc giao đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thuê đất hoặc sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng.

+ Quy mô, nội dung dự án và hình thức đầu tư.

+ Giải trình kinh tế - kỹ thuật đầu tư, tổng mức đầu tư (chỉ tính tiền sử dụng đất, chi phí giải phóng mặt bằng - tái định cư (nếu có), hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong hàng rào và dự án thành phần giai đoạn đầu của chủ đầu tư cấp 1); hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội; xác định nguồn vốn cho các giai đoạn đầu tư và kinh doanh.

+ Phương thức thực hiện: Hình thức quản lý dự án, phân kỳ đầu tư và biện pháp tổ chức thực hiện.

+ Năng lực và kinh nghiệm của chủ đầu tư về tài chính, đầu tư và quản lý phù hợp để thực hiện dự án khu đô thị mới.

+ Phương án tổ chức thực hiện các dịch vụ công ích và dịch vụ đô thị khác được đầu tư theo dự án khu đô thị mới hoặc hợp đồng dịch vụ trong quá trình đầu tư, kinh doanh và sau kinh doanh.

+ Thiết kế cơ sở bao gồm: thiết kế cơ sở hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật của dự án, thiết kế cơ sở các công trình của dự án thành phần giai đoạn đầu.

3. Quy hoạch chi tiết khu đô thị mới tỷ lệ 1/500.

4. Điều lệ quảnlý thực hiện dự án khu đô thị mới.

5. Các văn bản pháp lý có liên quan.

(Số lượng hồ sơ: 07 bộ)

V. THỜI HẠN GIẢI QUYẾT: 60 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ.

VI. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN TTHC: Tổ chức.

VII. CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC:

1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Xây dựng

2. Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Xây dựng Yên Bái.

VIII. PHÍ, LỆ PHÍ: Chờ hướng dẫn.

IX. CĂN CỨ PHÁP LÝ:

            1. Luật Xây dựng;

            2. Nghị định số 02/2006/NĐ-CP ngày 05/01/2006 của Chính phủ về việc ban hành quy chế khu đô thị mới;

3. Thông tư số 04/2006/TT-BXD ngày 18/8/2006 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện quy chế khu đô thị mới ban hành kèm theo Nghị định 02/2006/NĐ-CP ngày 05/01/2006.

file đính kèm: Tải về

  Liên kết