Thỏa thuận cấp phép khai thác mỏ để sản xuất sản phẩm đá, phụ gia và vật liệu xây dựng.

NXB: 14/11/2014 5:44:13 CH

I. TÊN THỦ TỤC: Thỏa thuận cấp phép khai thác mỏ để sản xuất sản phẩm đá, phụ gia và vật liệu xây dựng.

II. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Xây dựng Tỉnh Yên Bái (Đường Trần Quốc Toản - Phường Đồng Tâm - TP Yên Bái - Tỉnh Yên Bái).

+ Khi đến nộp hồ sơ, cá nhân xin cấp chứng chỉ phải xuất trình Chứng minh thư nhân dân, hoặc giấy giới thiệu và giấy ủy quyền (Nếu được ủy quyền).

+ Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

    • Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.
    • Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ : Trong giờ hành chính các ngày làm việc.

Bước 3: Kiểm tra hiện trạng, thực hiện các thí nghiệm (Có thể thuê đơn vị tư vấn thực hiện).

Bước 4: Nhận Văn bản thỏa thuận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết trong Văn phòng Sở Xây dựng Yên Bái. (Trong trường hợp uỷ quyền đi nhận thì phải có giấy uỷ quyền)

            Thời gian : Theo giờ hành chính ngày ghi trong phiếu hẹn.

III. CÁCH THỰC HIỆN:

IV. HỒ SƠ:

1. Chủ trương của Uỷ ban nhân dân tỉnh

2. Tờ trình hoặc đơn xin phép hoạt động khoáng sản của Chủ đầu tư

3. Văn bản về ý kiến thống nhất của UBND địa phương (xã và huyện) kể cả về môi trường, sinh thái kèm theo trích lục bản đồ khu vực xin được khai thác ở địa phương nơi xin được hoạt động khai thác và sản xuất.

4. Thuyết minh dự án khai thác kinh doanh của Chủ đầu tư

5. Bản đăng ký kinh doanh của Chủ đầu tư (có công chứng)

6. Chủ đầu tư phải nộp phiếu thí nghiệm mẫu (thành phần hoá, chỉ tiêu cơ lý ...) của các tổ chức được phép thí nghiệm tuỳ theo loại mỏ cần khai thác

(Số lượng hồ sơ: 01 bộ)

V. THỜI HẠN GIẢI QUYẾT: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

VI. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN TTHC: Tổ chức.

VII. CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC:

1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Xây dựng

2. Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Xây dựng Yên Bái.

VIII. PHÍ, LỆ PHÍ: Chờ hướng dẫn.

IX. CĂN CỨ PHÁP LÝ:

            1. Luật Xây dựng;

            2. Luật khoáng sản;

            3. Nghị định 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005;

            4. Nghị định số 124/2007/NĐ-CP ngày 31/7/2007;

X. MẪU ĐƠN, TỜ KHAI: Không

  Liên kết