Triển khai công tác phòng chống dịch bệnh COVID -19 tại Sở Xây dựng Yên Bái

NXB: 01/04/2020 7:56:45 SA

Sáng nay từ 7 giờ 30 phút đến 8 giờ 30 phút ngày 01/04/2020 Sở Xây dựng đã tổ chức triển khai quán triệt Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ Tướng Chính phủ; Chỉ thi số 34/CT/TU ngày 31/3/2020 của Tỉnh ủy Yên Bái; Văn bản số 832/UBND-VX ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh Yên Bái và các Văn bản, Quyết định của Sở Xây dựng về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Chủ trì tại buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Lâm Thắng Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở; các đồng chí trong Ban Giám đốc và các đồng chí Trưởng các phòng chuyên môn, Chánh Thanh tra Sở và Giám đốc các Trung tâm trực thuộc Sở. Tại buổi làm việc đồng chí đã quán triệt việc thực hiện nghiêm các văn bản của Trung ương, của tỉnh, của Sở trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID -19. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo phòng, chống dịch CoVID-19 của Sở tiếp tục thực hiện có hiệu quả trong công tác phòng chống dịch bệnh đồng thời phải hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị.

 

 

Phó Chánh Văn phòng Sở Xây dựng: Nguyễn Đức Hạnh

 

  Liên kết