Ngành Xây dựng Yên Bái 61 năm xây dựng và phát triển (29/4/1958 - 29/4/2019).
Công văn số 558/SXD-VP ngày 26/3/2020 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ
Ngày xuất bản: 20/04/2020 7:17:16 SA

CÁC VĂN BẢN KHÁC

 • Công văn số 5216-CV/VPTW ngày 6/11/2017 của Văn phòng BCH TW
 • Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 ban hành quy định về HĐ khoáng sản trên địa bàn tỉnh Yên Bái
 • Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 05/10/2017
 • Công văn 881-CV/TU ngày 15/10/2017 V/v tích cực ủng hộ, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai
 • Quyết định 1815/QĐ-UBND ngày 04/10/2017 của UBND tỉnh Yên Bái
 • QĐ 09/2017/QĐ-UBND ngày 20/6/2017
 • Chỉ thị 08/CT-UBND ngày 06/6/2017 V/v tăng cường công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Yên Bái
 • Quyết định 499/QĐ-UBND ngày 28/3/2017 Công bố các TTHC chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng QLNN của Sở Xây dựng và UBND các huyện, thị xã, thành phố
 • Thông báo số 39/TB-BXD ngày 15/02/2017 v/v ban hành Thông tư
 • Quyết định số 55/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 ban hành quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và XD trên địa bàn tỉnh Yên Bái
 • Quyết định số 1764/QĐ-UBND ngày 24/8/2016 ban hành chương trình HĐ thực hiện NQ 35/NQ-CP ngày 16/5/2016
 • Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chinh trị (khóa XI) và Chương trình HĐ số 18-CT/TU của Ban thường vụ tỉnh ủy
 • Giấy mời 876/GM-SXD ngày 21/6/2016 Dự hội nghị tập huấn công tác XDCB năm 2016 (Đối với thị xã Nghĩa Lộ và các huyện khu vực phía Tây của tỉnh)
 • Giấy mời số 903/GM-SXD ngày 24/6/2016 dự hội nghị tập huấn công tác XDCB năm 2016 (Đối với thành phố và các huyện khu vực phía Đông của tỉnh)
 • Công văn số 1244/UBND-XD ngày 16/6/2016 v/v Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Yên Bái
 • Kế hoạch 547/KH-SXD ngày 29/4/2016 Triển khai thi hành Luật tố tụng hành chính số 93/2015/QH13 của Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái
 • Kế hoạch số 544/KH-SXD ngày 29/4/2016 Triển khai thi hành Luật hoạt động giám sát của QH và HĐND số 87/2015/QH13 của Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái
 • Kế hoạch số 514/KH-SXD ngày 27/4/2016 Triển khai thi hành Luật Kế toán số 88/2015/QH13 của Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái
 • Kế hoạch số 512/KH-SXD ngày 27/4/2016 Triển khai thi hành Luật tố tụng hành chính số 93/2015/QH13 của Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái
 • Kế hoạch 391/KH-SXD ngày 04/4/2016 Triển khai thi hành Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13 của Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái
 • Kế hoạch 390/KH-SXD ngày 04/4/2016 Triển khai Luật thi hành tạm giam, tạm giữ số 94/2015/QH13 của Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái
 • Kế hoạch 389/KH-SXD ngày 04/4/2016 Triển khai thi hành Luật Trưng cầu dân ý số 96/2015/QH13 của Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái
 • Kế hoạch 410/KH-SXD ngày 07/4/2016 Triển khai thi hành Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 của Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái
 • Kế hoạch 388/KH-SXD ngày 04/4/2016 Triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái
 • Kế hoạch 37/KH-SXD ngày 13/01/2016 Triển khai th hành Luật ban hành văn bản QPPL số 80/2015/QH13 ngày 22/6/2015
 • Kế hoạch 276/KH-SXD ngày 21/3/2016 Triển khai thi hành Bộ Luật Tố tụng Dân sự số 92/2015/QH13 của Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái
 • Kế hoạch 275/KH-SXD ngày 21/3/2016 Triển khai thi hành Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 của Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái
 • Kế hoạch 251/KH-SXD ngày 16/3/2016 triển khai quản lý nhà nước công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái năm 2016
 • Kế hoạch 409/KH-SXD ngày 07/4/2016 Triển khai thi hành Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 của Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái
 • Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 ban hành quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và XD trên địa bàn tỉnh Yên Bái
 • 91-120 of 124<  1  2  3  4  5  >

  Bản đồ quy hoạch

  Thư viện Video

  Liên kết website

  Lượt truy cập

    Liên kết