Ngành Xây dựng Yên Bái 61 năm xây dựng và phát triển (29/4/1958 - 29/4/2019).
Kế hoạch số 32/KH-CĐCS ngày 25/11/2019 Phát động Cuộc vận động "Cán bộ, CCVC Nganh XD nói không với tiêu cực"
Ngày xuất bản: 05/12/2019 8:34:58 SA

CÁC VĂN BẢN KHÁC

 • Thông tư số 06/2018/TT-BXD ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê Ngành Xây dựng
 • Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 ban hành quy chế phối hợp quản lý cụm CN trên địa bàn tỉnh Yên Bái
 • Quyết định 15/2018/QĐ-UBND ngày 20/9/2018 ban hành quy định một số ND về quản lý đầu tư và XD trên địa bàn tỉnh
 • Quyết định số 2029/QĐ-UBND ngày 3/10/2018 phê duyệt bổ sung danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Yên Bái giai đoạn II
 • Quyết định 12/2018/QĐ-UBND ngày 8/8/2018 ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh
 • Kế hoạch số 1222/KH-SXD ngày 12/7/2018 Triển khai tuyên truyền, phổ biến về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn trong cán bộ, công chức, viên chức
 • Kế hoạch 1221/KH-SXD ngày 12/7/2018 V/v triển khai thực hiện đề án "Tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho Thanh, thiếu niên của Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái , Giai đoạn 2018-2020
 • Công văn số 1220/SXD-VP ngày 12/7/2018 V/v triển khai thi hành Luật Quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
 • Thông tư số 04/2018/TT-BXD ngày 20/5/2018 ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về XD và lắp đặt phương tiên quảng cáo ngoài trời
 • Công văn 428/SXD-KT ngày 28/3/2018 cung cấp thông tin để công bố giá VLXD trong Thông báo giá VL Liên Sở XD - Tài chính
 • Quyết định 790/QĐ-UBND ngày 30/5/2018 của UBND tỉnh Yên Bái ban hành quy chế tổ chức và HĐ của TT phục vụ hành chính công
 • Thông tư 02/2018/TT-BXD ngày 6/2/2018 của BXD quy định về BVMT trong thi công XDCT và chế độ BC công tác BVMT Ngành XD
 • Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 27/4/2018 ban hành quy định chi tiết một số ND về cấp phép XD trên địa bàn tỉnh Yên Bái
 • Thực hiện chế độ báo cáo công tác BVMT đối với các cơ sở khai thác, chế biến khoáng sản làm VLXD trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
 • Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 của Bộ Xây dựng quy định về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình và chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành Xây dựng.
 • Công văn số 562/UBND-XD ngày 05/4/2018 của UBND tỉnh Yên bái V/v: Thực hiện Thông tư số 13/2017/TT-BXD ngày 08/12/2017 của Bộ Xây dựng quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng. trên địa bàn tỉnh Yên Bái
 • Quy định mới về bồi thường đối với nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất khi Nhà n¬ước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
 • Công văn số 01/BXD-PC ngày 27/3/2018 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số ND liên quan đến cấp GPXD đối với công trình quảng cáo
 • Thông tư 01/2018/TT-BXD về việc quy định về chỉ tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng xanh
 • Chỉ thị 08/CT-TTg ngày 13/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng và thủ tục liên quan
 • Công văn số 105/SY-UBND ngày 28/3/2018 sao y QĐ 322/QĐ-TTg ngày 21/3/2018
 • Tuyên truyền những điểm mới của Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017
 • Triển khai thi hành Bộ Luật hình sự 2015 và Luật tiếp cận thông tin 2016
 • Quyết định số 286/QĐ-BXD ngày 14/03/2018 v/v phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo
 • Quyết định 3679/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 phê duyệt đề án vị trí việc làm của Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái
 • Thông tư số 14/2017/TT-BXD ngày 28/12/2017 hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị
 • Công văn số 58/UBND-TNMT ngày 12/01/2018 triển khai thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 3/1/2018 của Thủ tướng Chính Phủ
 • Thông tư 12/2017/TT-BXD ngày 30/11/2017 hướng dẫn xác định và QL chi phí liên quan đến đầu tư phát triển ĐT
 • Thông tư số 13/2017/TT-BXD ngày 08/12/2017 quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng
 • Quyết định số 1191/QĐ-BXD ngày 17/11/2017 của Bộ Xây dựng công bố định mức chi phí HĐ của đơn vị QL dự án thuộc cơ quan NN có thẩm quyền thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư
 • 61-90 of 124<  1  2  3  4  5  >

  Bản đồ quy hoạch

  Thư viện Video

  Liên kết website

  Lượt truy cập

    Liên kết