Ngành Xây dựng Yên Bái 61 năm xây dựng và phát triển (29/4/1958 - 29/4/2019).
Kế hoạch số 559/KH-SXD ngày 26/03/2020 triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2020 của Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái
Ngày xuất bản: 20/04/2020 7:18:51 SA

CÁC VĂN BẢN KHÁC

 • CV số 2595/SXD-QLHĐXD ngày 07/11/2019 V/v thực hiện nghị định số 68/2019/NĐ-CP của Chính phủ
 • KH số 2085/KH-SXD ngày 25/9/2019 Kế hoạch phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII
 • Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 20/8/2019 quy định giấ tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải SH sử dụng nguồn vốn NSNN trên địa bàn tỉnhh
 • Quyết định số 1765/QĐ-UBND ngày 10/09/2019 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Yên bái
 • Kế hoạch 48-KH/ĐUSXD ngay 12/9/2019 phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp gắn với kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Đảng bộ khối
 • Quyết định số 751/QĐ-BXD ngày 06/9/2019 công bố danh mục chế độ BC định kỳ thuộc phạm vi quản lý NN của BXD
 • Kế hoạch số 1919/KH-SXD ngày 03/9/2019 triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019
 • Kế hoạch số 1699/KH-SXD ngày 08/8/2019 tổ chức "Hội nghị điển hình tiên tiến" tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Yên Bái lần thứ X
 • Kế hoạch 1478/KH-SXD ngày 17/7/2019 tổ chức thực hiện phong trào thi đua CB, CCVC người lao động ngành XD Yên Bái thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025
 • Kế hoạch số 1449/KH-SXD ngày 15/7/2019 tổ chức thực hiện đợt thi đua đặc biệt kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Hồ Chí Minh
 • Công văn số 1218/SXD-KT ngày 19/6/2019 V/v xin ý kiến vào dự thảo lần 2 QĐ ban hành quy định về quản lý vật liệu XD trên địa bàn tỉnh
 • Kế hoạch số 799/KH-SXD thực hiện đề án "Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho Thanh, thiếu niên"
 • Kế hoạch số 800/KH-SXD thực hiện đề án "Tăng cường công tác PBGDPL trong CB, CC, VC và nhân dân của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng chống tra tân"
 • Kế hoạch số 1075/KH-SXD ngày 04/6/2019 tổ chức các HĐ hưởng ứng Ngày môi trường thế giới và ngày Đại dương thế giới
 • BC 727/BC-SXD ngày 19/4/2019 sơ kết 2 năm thực hiện QĐ 45/2016/QĐ-TTg của TT Chính Phủ v/v tiếp nhận hồ sơ, trả KQ giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích của SXD tỉnh
 • Kế hoạch 797/KH-SXD ngày 26/4/2019 triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho DN năm 2019 của SXD tỉnh
 • Công văn số 745/SXD-KT ngày 23/4/2019 V/v xin ý kiến vào dự thảo lần 1 văn bản QPPL "Quy định về quản lý VLXD trên địa bàn tỉnh"
 • Triển khai công tác theo dõi thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực ngành xây dựng quản lý năm 2019
 • Triển khai về công tác cải cách hành chính của Sở Xây dựng năm 2019
 • Kế hoạch số 1714/KH-SXD ngày 14/9/2018 triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 năm 2018-2019 của SXD
 • Kế hoach số 111/KH-SXD ngày 17/01/2019 tuyên truyền về công tác phổ biến, gaios dục phapsd luật; xây dựng đơn vị đạt chuaanrtieeps cận pháp luật của SXD năm 2019
 • Kế hoạch số 110/KH-SXD ngày 17/01/2019 công tác kiểm tra, rà soát văn bản QPPL của SXD năm 2019
 • Kế hoạch 87/KH-SXD ngày 14/01/2019 tuyên truyền về công tác cải cách HC năm 2019 của SXD tỉnh Yên bái
 • Kế hoạch 188/KH-SXD ngày 28/01/2019 triển kahi công tác theo dõi thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý của Sở xây dựng yên bái năm 2019
 • Kế hoạch 88/KH-SXD ngày 14/01/2019 triển khai công tác kiểm soát thủ tục HC năm 2019 của SXD
 • Kế hoạch 86/KH-SXD ngày 14/01/2019 triển khai công tác pháp chế năm 2019 của SXD tỉnh Yên bái
 • Kế hoạch số 85/KH-SXD ngày 14/01/2019 triển khaii công tác QLNN trong côn tác thi hành PL về xử lý vi phạm hành chính 2019
 • Kế hoạch số 84/KH-SXD ngày 14/01/2019 triển khai thực hiện công tác bồi thường nhà nước năm 2019 của SXD tỉnh Yên bái
 • Thông báo số 2507/TB-SXD ngày 27/11/2018 Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của SXD (Ông Nguyễn Lâm Thắng - Giám đốc SXD)
 • Thông tư số 07/2018/TT-BXD ngày 8/8/2018 quy định chế độ báo cáo thống kê Ngành Xây dựng
 • 31-60 of 124<  1  2  3  4  5  >

  Bản đồ quy hoạch

  Thư viện Video

  Liên kết website

  Lượt truy cập

    Liên kết