Ngành Xây dựng Yên Bái 61 năm xây dựng và phát triển (29/4/1958 - 29/4/2019).
Kế hoạch số 993/KH-SXD ngày 14/5/2020 tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Ngày xuất bản: 14/05/2020 9:25:08 SA

CÁC VĂN BẢN KHÁC

 • Công văn số 5216-CV/VPTW ngày 6/11/2017 của Văn phòng BCH TW
 • Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 ban hành quy định về HĐ khoáng sản trên địa bàn tỉnh Yên Bái
 • Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 05/10/2017
 • Công văn 881-CV/TU ngày 15/10/2017 V/v tích cực ủng hộ, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai
 • Quyết định 1815/QĐ-UBND ngày 04/10/2017 của UBND tỉnh Yên Bái
 • QĐ 09/2017/QĐ-UBND ngày 20/6/2017
 • Chỉ thị 08/CT-UBND ngày 06/6/2017 V/v tăng cường công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Yên Bái
 • Quyết định 499/QĐ-UBND ngày 28/3/2017 Công bố các TTHC chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng QLNN của Sở Xây dựng và UBND các huyện, thị xã, thành phố
 • Thông báo số 39/TB-BXD ngày 15/02/2017 v/v ban hành Thông tư
 • Quyết định số 55/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 ban hành quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và XD trên địa bàn tỉnh Yên Bái
 • Quyết định số 1764/QĐ-UBND ngày 24/8/2016 ban hành chương trình HĐ thực hiện NQ 35/NQ-CP ngày 16/5/2016
 • Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chinh trị (khóa XI) và Chương trình HĐ số 18-CT/TU của Ban thường vụ tỉnh ủy
 • Giấy mời 876/GM-SXD ngày 21/6/2016 Dự hội nghị tập huấn công tác XDCB năm 2016 (Đối với thị xã Nghĩa Lộ và các huyện khu vực phía Tây của tỉnh)
 • Giấy mời số 903/GM-SXD ngày 24/6/2016 dự hội nghị tập huấn công tác XDCB năm 2016 (Đối với thành phố và các huyện khu vực phía Đông của tỉnh)
 • Công văn số 1244/UBND-XD ngày 16/6/2016 v/v Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Yên Bái
 • Kế hoạch 547/KH-SXD ngày 29/4/2016 Triển khai thi hành Luật tố tụng hành chính số 93/2015/QH13 của Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái
 • Kế hoạch số 544/KH-SXD ngày 29/4/2016 Triển khai thi hành Luật hoạt động giám sát của QH và HĐND số 87/2015/QH13 của Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái
 • Kế hoạch số 514/KH-SXD ngày 27/4/2016 Triển khai thi hành Luật Kế toán số 88/2015/QH13 của Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái
 • Kế hoạch số 512/KH-SXD ngày 27/4/2016 Triển khai thi hành Luật tố tụng hành chính số 93/2015/QH13 của Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái
 • Kế hoạch 391/KH-SXD ngày 04/4/2016 Triển khai thi hành Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13 của Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái
 • Kế hoạch 390/KH-SXD ngày 04/4/2016 Triển khai Luật thi hành tạm giam, tạm giữ số 94/2015/QH13 của Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái
 • Kế hoạch 389/KH-SXD ngày 04/4/2016 Triển khai thi hành Luật Trưng cầu dân ý số 96/2015/QH13 của Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái
 • Kế hoạch 410/KH-SXD ngày 07/4/2016 Triển khai thi hành Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 của Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái
 • Kế hoạch 388/KH-SXD ngày 04/4/2016 Triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái
 • Kế hoạch 37/KH-SXD ngày 13/01/2016 Triển khai th hành Luật ban hành văn bản QPPL số 80/2015/QH13 ngày 22/6/2015
 • Kế hoạch 276/KH-SXD ngày 21/3/2016 Triển khai thi hành Bộ Luật Tố tụng Dân sự số 92/2015/QH13 của Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái
 • Kế hoạch 275/KH-SXD ngày 21/3/2016 Triển khai thi hành Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 của Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái
 • Kế hoạch 251/KH-SXD ngày 16/3/2016 triển khai quản lý nhà nước công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái năm 2016
 • Kế hoạch 409/KH-SXD ngày 07/4/2016 Triển khai thi hành Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 của Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái
 • Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 ban hành quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và XD trên địa bàn tỉnh Yên Bái
 • 91-120 of 124<  1  2  3  4  5  >

  Bản đồ quy hoạch

  Thư viện Video

  Liên kết website

  Lượt truy cập

    Liên kết