Ngành Xây dựng Yên Bái 66 năm xây dựng và phát triển (29/4/1958-29/4/2024)
ĐẢNG BỘ SỞ XÂY DỰNG
  
            I. GIỚI THIỆU CHUNG:   
                     - Đảng bộ Sở Xây dựng trực thuộc Đảng uỷ khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái, được thành lập 06 Chi bộ gồm:

                      - Chi bộ Văn phòng Sở Xây dựng

                     -  Chi bộ Trung tâm kiểm định xây dựng

                     -  Chi bộ Thanh tra xây dựng

                                     -  Chi bộ Trung tâm kiến trúc- Quy hoạch.
                                     - Chi bộ quản lý hoạt động xây dựng
                                    - Chi bộ Kinh tế, Quy hoạch
 

                 II. DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ: 

Số TT

Họ Tên

Chức vụ

Điện thoại

I

Ban chấp hành

 

 

1

Nguyễn Lâm Thắng

Bí thư Đảng bộ

Giám đốc Sở

0293852631

2

Nguyễn Tiến Nghĩa

Phó Bí thư

Phó Giám đốc Sở

0913368344

3

Trần Mạnh Cường

Ủy viên BCH

Chánh Văn phòng

0845900111

4

Trần Nam Điền

Ủy viên BCH

Trưởng phòng Giám định & QLCL CTXD

0915258518

5

Nguyễn Minh Châu

Ủy viên BCH

Trưởng phòng Kinh tế và vật liệu xây dựng

0886691666

6

Nguyễn Công Ơn

Ủy viên BCH

Chánh Thanh tra Sở Xây dựng

0912481297

 

 

 

 

II

Ủy Ban Kiểm tra

 

 

1

Nguyễn Tiến Nghĩa

Chủ nhiệm Ủy KT

Phó Giám đốc Sở

0913368344

2

Nguyễn Công Ơn

Ủy viên

Chánh Thanh tra Sở Xây dựng

0912481297

3

Trần Mạnh Cường

Ủy viên

Chánh Văn phòng Sở

0845900111

 

 

Bản đồ quy hoạch

Thư viện Video

Liên kết website

Lượt truy cập

  Liên kết