Địa chỉ: Đường Trần Quốc Toản - Phường Đồng Tâm - Thành phố Yên Bái - Tỉnh Yên Bái

Điện thoại: 029 (3) 852 141- Fax: 029 (3) 852 141 – Email: soxaydung@yenbai.gov.vn

  Liên kết