TỔ CHỨC ĐOÀN THANH NIÊN CSHCM

Có 01 chi đoàn

        Chi đoàn Thanh niên CSHCM Sở Xây dựng trực thuộc đoàn thanh niên khối các cơ quan tỉnh có Tổng số: 27 đoàn viên; gồm các đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng: Văn phòng Sơ Xây dựng; Trung tâm kiểm định xây dựng; Trung tâm kiến trúc – Quy hoạch.

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Lê Văn Cường

Bí thư

0986468726

2

Nguyễn Hoàng Chung

Phó Bí thư

0949523866

     
  Liên kết