Trao nhà Nhà đại đoàn kết theo Quyết định số 806/QĐ-UBND ngày 24/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh

NXB: 20/10/2020 3:09:51 SA

  Sáng 13/10/2020 Đoàn công tác của Sở Xây dựng do đồng chí Nguyễn Lâm Thắng - Bí thư Đảng bộ - Giám đốc Sở Xây dựng, cùng các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Mù Cang Chải, Lãnh đạo xã Hồ Bốn, Ban công tác Mặt trận và nhân dân thôn Trống Trở đã đến dự Lễ gắn biển và trao Nhà đại đoàn kết tại hộ gia đình ông Cứ A Cở, thôn Trống Trở, xã Hồ Bốn, Huyện Mù Cang Chải.  

 

 

Đồng chí Nguyễn Lâm Thắng - Bí thư Đảng bộ –  Giám đốc Sở Xây dựng cùng các đồng chí lãnh xã Hồ Bốn trao nhà đại đoàn kết tại gia đình ông Cứ A Cở thôn Trống Trở

xã Hồ Bốn - huyện Mù Cang Chải

 

              

 

Cũng trong dịp này đồng chí Nguyễn Lâm Thắng - Bí thư Đảng bộ - Giám đốc Sở Xây dựng đã tặng gia đình ông Cứ A Cở, thôn Trống Trở, xã Hồ Bốn 01 ti vi trị giá 3,5 triệu đồng. Đây cũng là phương tiện để gia đình kịp thời nắm bắt thông tin  về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đồng thời học tập những mô hình phát triển kinh tế hay áp dụng vào gia đình để phát triển kinh tế, vươn lên xóa đói, giảm nghèo.

 

 

Đồng chí Nguyễn Lâm Thắng Bí thư Đảng bộ –  Giám đốc Sở Xây dựng cùng các đồng chí lãnh  xã Hồ Bốn tặng quà cho gia đình Ông Cứ A Cở thôn Trống Trở xã Hồ Bốn

 

 Đồng chí Nguyễn Lâm Thắng - Bí thư Đảng bộ - Giám đốc Sở Xây dựng đã làm việc với Đảng bộ xã Mồ Dề. Đây là xã được Tỉnh ủy giao cho Sở Xây dựng phụ trách theo Quyết định 1757-QĐ/TU ngày 05/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phân công các đảng bộ trực thuộc và đoàn công tác phụ trách, theo dõi giúp đỡ, các xã đặc biệt khó khăn.

  

Đồng chí Nguyễn Lâm Thắng - Bí thư Đảng bộ –  Giám đốc Sở Xây dựng  làm việc với lãnh đạo chủ chốt xã Mồ Dề

 

                                                                                                                                                                                                                                     Nguyễn Đức Hạnh – Phó Chánh Văn phòng Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái

  Liên kết