Chương trình công tác của Sở Xây dựng tại xã Mồ Dề, xã Cao Phạ, huyện Mù Cang Chải tháng 6 năm 2020

NXB: 08/06/2020 9:23:54 SA

Thực hiện Quyết định số 1757-QĐ/TU ngày 05/4/2019 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái về việc phân công các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy phụ trách các đảng bộ trực thuộc và các Đoàn công tác phụ trách, theo dõi, giúp đỡ các xã vùng cao, xã đặc biệt khó khăn của tỉnh; Chương  trình  hành động số 190-CTr/TU ngày 26/11/2019 của Tỉnh ủy Yên Bái về thực hiện kết luận số 63-KL/TW  ngày 18/10/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Nghị quyết  Hội nghị lần thứ 27 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh Năm 2020; Kế hoạch số 170-KH/TU ngày 01/02/2020 của Tỉnh ủy Yên Bái về thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2020.

Ngày 03/6/2020 Sở Xây dựng đã tổ chức 02 đoàn công tác: Đoàn 1 do đồng chí Nguyễn Tiến Nghĩa làm trưởng đoàn. Đoàn 2 do đồng chí Đoàn Đức Thuận làm trưởng đoàn, cùng đi có các đồng cán bộ lãnh đạo một số phòng ban thuộc sở đã lên làm việc tại 2 xã Mồ Dề và xã Cao Phạ (dự họp với Ban chấp hành Đảng bộ xã Cao Phạ)  huyện Mù Cang Chải.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo xã đoàn công tác của Sở đã nắm bắt lại tình hình, kế hoạch học tập của các cháu học sinh trở lại lớp học sau dịch COVID-19. Rà soát danh sách, đối tượng hộ nghèo của 2 xã đồng thời thống nhất danh mục chủng loại vật tư, vật liệu, công cụ sản xuất của nhân dân cần hỗ trợ, tiếp tục xây dựng kế hoạch thực hiện ngày thứ 7 cùng dân trong thời gian tới. Kiểm tra Bộ phận hành chính công 2 xã….Cuối buổi làm việc đoàn công tác của Sở đã đề nghị với Đảng bộ 2 xã cần tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất, công tác đảm bảo an ninh trật tự .. đặc biệt đề nghị với Đảng bộ 2 xã quan tâm đến công tác giảm nghèo đảm bảo theo Kế hoạch số 170-KH/TU ngày 01/02/2020 của Tỉnh ủy Yên Bái về thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2020.

 

Đồng chí Nguyễn Tiến Nghĩa – Phó Giám đốc Sở Xây dựng cùng đoàn công tác của Sở làm việc với Đảng bộ xã Mồ Dề.

 

 

Đồng chí Đoàn Đức Thuận – Phó bí thư Đảng bộ - Phó Giám đốc Sở Xây dựng cùng đoàn công tác của Sở dự họp với Đảng bộ xã Cao Phạ.

 

Nguyễn Đức Hạnh - PCVP Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái

 

 

  Liên kết