Chương trình đón tiếp và làm việc với Đoàn cán bộ Hội đồng tỉnh Val-de-Marne và Nghiệp đoàn SIAAP (Cộng hòa Pháp) từ ngày 16/6/2022 đến ngày 21/6/2022.

NXB: 27/06/2022 8:41:21 SA

 Thực hiện nội dung Thông báo số 61/TB-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái thông báo Chương trình đón tiếp và làm việc với Đoàn cán bộ Hội đồng tỉnh Val-de-Marne và Nghiệp đoàn SIAAP (Cộng hòa Pháp) từ ngày 16/6/2022 đến ngày 21/6/2022.

Trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác giữa hai tỉnh Yên Bái và Val-de-Marne (Cộng hòa Pháp) giai đoạn 2020 - 2026, từ ngày 16/6/2022 đến ngày 21/6/2022, Đoàn công tác Hội đồng tỉnh Val-de-Marne và Nghiệp đoàn SIAAP đến làm việc tại tỉnh Yên Bái và thành phố Hà Nội.

Sở Xây dựng làm việc với đoàn công tác Hội đồng tỉnh Val-de-Marne và Nghiệp đoàn SIAAP (Cộng hòa Pháp)  

 

Ngày 20/6/2022, tại buổi làm việc Sở Xây dựng đã trao đổi với đoàn công tác Hội đồng tỉnh Val-de-Marne và Nghiệp đoàn SIAAP (Cộng hòa Pháp) về tình hình thực hiện triển khai dự án “Đầu tư, lắp đặt van một chiều chống ngập khu vực phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái” và phần tiếp theo của dự án “Quy hoạch tổng thể về thu gom và xử lý nước thải, thành phố Yên Bái đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040” và tổ chức các lớp SIG do Hội đồng tỉnh Val-de-Marne và Nghiệp đoàn SIAAP (Cộng hòa Pháp) hỗ trợ, hợp tác với tỉnh Yên Bái.

 Sở Xây dựng dẫn đoàn công tác đi khảo sát thực tế các vị trí lắp lắp đặt van một chiều chống ngập khu vực phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái   

Tiếp theo chương trình Sở Xây dựng dẫn đoàn cán bộ Hội đồng tỉnh Val-de-Marne và Nghiệp đoàn SIAAP (Cộng hòa Pháp) đi khảo sát thực tế các vị trí lắp lắp đặt van một chiều chống ngập khu vực phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái và khảo sát vị trí dự kiến thực hiện bãi lọc trồng cây (Hành động số 2 trong dự án Quy hoạch tổng thể về thu gom xử lý nước thải thành phố Yên Bái đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040).    

Sở Xây dựng dẫn đoàn công tác đi khảo sát thực tế các vị trí lắp lắp đặt van một chiều chống ngập khu vực phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái   

 

Sở Xây dựng dẫn đoàn công tác đi khảo sát thực tế một số vị dự kiến thực hiện bãi lọc trồng cây

 

Thông qua các hoạt động hợp tác giữa tỉnh tỉnh Val-de-Marne (Cộng hòa Pháp) và tỉnh Yên Bái đã tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế, gắn bó chặt chẽ hơn nữa tình đoàn kết hữu nghị; nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ của Sở, ngành, đơn vị có hoạt động hợp tác. Đồng thời thông qua các dự án hợp tác giữa 2 tỉnh đã mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân trong vùng dự án, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 

 KTS Nguyễn Quang Đức - Sở Xây dựng Yên Bái

Liên kết danh mục

Liên kết website

Lượt truy cập

  Liên kết