Hội nghị xin ý kiến vào dự án dự án nâng cấp, mở rộng Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội tỉnh Yên Bái.

NXB: 16/06/2022 3:44:44 SA

 Ngày 10/6/2022, Sở Xây dựng đã tổ chức hội nghị xin ý kiến các Sở, ngành, Hội Kiến trúc sư tỉnh Yên Bái và Ủy ban nhân thành phố Yên Bái tham gia ý kiến vào nội dung của dự án: Dự án nâng cấp, mở rộng Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội tỉnh Yên Bái. Tham dự Hội nghị có đại diện các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải, Lao động – Thương binh và Xã hội; Hội Kiến trúc sư tỉnh Yên Bái; Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội tỉnh Yên Bái (đơn vị sử dụng); Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái. Hội nghị do ông Trần Việt Quý - Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì.

Chủ trì Hội nghị Giám đốc Sở Xây dựng Trần Việt Quý phát biểu tại hội nghị

 

Sau khi Giám đốc Sở Xây dựng Trần Việt Quý thông qua trương trình hội nghị, đại diện đơn vị tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đã trình bày tóm tắt nội dung dự án.

Tại Hội nghị, đại diện các Sở, ngành và địa phương đã có ý kiến tập trung góp ý cho dự án về phương án quy hoạch tổng mặt bằng, giải pháp tổ chức không gian, giải pháp hạ tầng kỹ thuật, giải pháp thiết kế cốt san nền tạo mặt bằng cho dự án.

Tổng hợp các ý kiến đóng góp của Hội nghị, Giám đốc Sở Xây dựng Trần Việt Quý đề nghị đơn vị tư vấn nghiêm túc tiếp thu, trên cơ sở đó rà soát, bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện hồ sơ thiết kế, trình Sở Xây dựng thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt dự án làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo./.

KS. Hoàng Văn Soài - Sở Xây dựng Yên Bái

Liên kết danh mục

Liên kết website

Lượt truy cập

  Liên kết