Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái dự Ngày Hội Đại đoàn kết tại xã Mồ Dề, xã Cao Phạ, huyện Mù Cang Chải năm 2020

NXB: 18/11/2020 12:49:45 SA

 Thực hiện Quyết định số 1757-QĐ/TU ngày 05/4/2019 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái về việc phân công phụ trách, theo dõi, giúp đỡ các xã vùng cao, xã đặc biệt khó khăn của tỉnh; Kế hoạch số 170-KH/TU ngày 01/02/2020 của Tỉnh ủy Yên Bái về thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2020.

Ngày 14/11/2020 đoàn công tác của Sở Xây dựng do đồng chí Đoàn Đức Thuận phó Bí thư Đảng bộ, phó Giám đốc sở làm trưởng đoàn, cùng đi có các đồng cán bộ lãnh đạo một số phòng ban thuộc sở đã lên dự Ngày Hội Đại đoàn kết tại thôn Màng Mủ xã Mồ Dề  huyện Mù Cang Chải, trong dịp này đồng chí Đoàn Đức Thuận, thay mặt các đồng chí lãnh đạo sở đã trao 21 tấn xi măng, 330 tấm lợp, 6.900 viên gạch và 45 tấm nóc hỗ trợ cho 15 hộ nghèo và 10 tấn xi măng cho xã Mồ Dề làm đường giao thông nông thôn, theo Kế hoạch số 170-KH/TU ngày 01/02/2020 của Tỉnh ủy Yên Bái về thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2020.

Ngày 15/11/2020 đoàn công tác của Sở Xây dựng tiếp tục sang dự ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tại bản Tà Sung xã Cao Phạ, đồng thời đoàn cũng đã trao 10 tấn xi măng hỗ trợ cho xã làm đường giao thông nông thôn và hỗ trợ vật liệu cho 15 hộ nghèo gồm 27 tấn xi măng, 07 bệ xí để sửa chữa nhà cửa, chuồng trại phát triển sản xuất vươn lên xóa đói giảm nghèo.

 

 

 

 

Đồng chí Đoàn Đức Thuận – Phó bí thư Đảng bộ - Phó Giám đốc Sở Xây dựng trao quà

cho thôn Màng Mủ và xã Mồ Dề nhân dịp dự ngày Hội Đại đoàn kết 

 

 

 

 

Đồng chí Đoàn Đức Thuận – Phó bí thư Đảng bộ - Phó Giám đốc Sở Xây dựng trao quà

nhân dịp ngày Hội Đại đoàn kết và quà hỗ trợ hộ nghèo năm 2020 tại bản Tà Sung

xã Cao Phạ, Huyện Mù Cang Chải.

 

 

 

Nguyễn Đức Hạnh - Phó Chánh Văn phòng Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái 

  Liên kết