Sử dụng vật liệu hợp chuẩn, hợp quy trong các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Yên Bái

NXB: 14/03/2018 8:58:03 SA

 Trước thời điểm 01/01/2018, việc công bố hợp quy sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 21/2010/TT-BXD ngày 16/11/2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về hoạt động chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng.

Ngày 29/9/2017, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 10/2017/TT-BXD ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng và hướng dẫn chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy, mã số QCVN 16:2017/BXD  đối với sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng được sản xuất trong nước, nhập khẩu trước khi lưu thông trên thị trường và sử dụng vào các công trình xây dựng. Để tăng cường công tác quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng nói chung và công tác quản lý chất lượng vật liệu xây dựng trong các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Yên Bái nói riêng, Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái đã ban hành văn bản số 334/SXD-KT ngày 13/3/2018 hướng dẫn việc sử dụng vật liệu hợp chuẩn, hợp quy trong các công trình xây dựng thực hiện theo các quy định tại Thông tư số 10/2017/TT-BXD ngày 29/9/2017.

Theo đó, nhóm sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng yêu cầu phải có giấy chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy gồm 6 nhóm vật liệu. So với QCVN 16: 2014/BXD thì QCVN 16:2017/BXD thì nhóm vật liệu như: sơn, vật liệu sơn chống thấm, vật liệu chứa sợi vô cơ, cửa sổ. cửa đi, tấm thạch cao, tấm sóng amiăng xi măng; nhôm và hợp kim nhôm... được đưa chung vào nhóm sản phẩm vật liệu xây dựng khác. Một số sản phẩm được đưa ra khỏi danh mục các sản phẩm phải thực hiện chứng nhận hợp quy là: sơn Epoxy, sơn Alkyd, sứ vệ sinh, cốt liệu lớn (đá, sỏi, sỏi đá dăm) cho bê tông.

Ngoài ra, Sở Xây dựng cũng đã hướng dẫn cụ thể cho các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh về trình tự công bố hợp quy, Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy; Hồ sơ công bố hợp quy và nguyên tắc chứng nhận hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng.

Sản phẩm, hàng hóa VLXD đã công bố hợp quy sẽ được công bố công khai trên trang thông tin điện tử  của Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái và Thông báo giá vật liệu xây dựng hàng quý của Liên Sở Xây dựng -Tài chính là cơ sở để các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng lựa chọn sử dụng trong  các công trình xây dựng./.

 

                       KS Phùng Thị Tú

Chuyên viên Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng

                  Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái

 

Liên kết danh mục

Liên kết website

Lượt truy cập

  Liên kết