Tăng cường nâng cao năng lực quản lý quy hoạch kiến trúc và quản lý trật tự xây dựng đô thị tại Yên Bái

NXB: 30/07/2020 8:42:53 SA

Theo yêu cầu quản lý xây dựng và đô thị theo định hướng phát triển đô thị đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050, đòi hỏi đội ngũ công chức lãnh đạo chuyên môn các cấp phải tinh thông nghiệp vụ, có năng lực quản lý xây dựng và đô thị. Ngày 25/10/2010, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý về xây dựng và phát triển đô thị đối với công chức và lãnh đạo chuyên môn đô thị các cấp giai đoạn 2010-2015” (gọi tắt là Đề án 1961), với mục tiêu nâng cao nhận thức, năng lực quản lý, điều hành cho công chức lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp về công tác quản lý xây dựng, phát triển đô thị Việt Nam, tạo sự thống nhất và đồng đều của công tác này trên cả nước. Đề án đã đáp ứng được tính cấp thiết và khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta.  

Ngày 29/7/2020, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị phối hợp với UBND huyện Văn Yên – tỉnh Yên Bái tổ chức khai giảng 02 khóa bồi dưỡng chuyên sâu theo Đề án 1961 về “Nâng cao năng lực quản lý quy hoạch kiến trúc” và “Quản lý trật tự xây dựng đô thị” dành cho 35 học viên là lãnh đạo và cán bộ các phòng, ban chuyên môn thuộc huyện Văn Yên – tỉnh Yên Bái.

Học viên tham gia khóa Bồi dưỡng chuyên sâu về "Nâng cao năng lực quản lý quy hoạch kiến trúc" sẽ được truyền đạt những nội dung như: Tổng quan về quy hoạch và quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị; kỹ năng thực hiện quản lý lập, thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch đô thị - thiết kế đô thị; kỹ năng triển khai quản lý quy hoạch đô thị - thiết kế đô thị; kỹ năng giải quyết tình huống thực tiễn trong quản lý quy hoạch - kiến trúc đô thị.

Khóa Bồi dưỡng chuyên sâu về Quản lý trật tự xây dựng đô thị bao gồm các chuyên đề như: Tổng quan về quản lý trật tự xây dựng đô thị; kỹ năng nhận diện các hành vi vi phạm hành chính trong xây dựng; thẩm quyền và các hình thức áp dụng xử phạt vi phạm hành chính; thực hiện cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng; kỹ năng tiếp nhận thông tin vụ việc và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Thông qua các khóa đào tạo, bồi dưỡng theo Đề án 1961, đội ngũ cán bộ lãnh đạo chuyên môn đô thị các cấp đã được nâng cao về trình độ chuyên môn, trình độ quản lý xây dựng, quản lý hành chính đô thị, nắm vững hệ thống pháp luật, năng động, hội nhập, đáp ứng yêu cầu quản lý xây dựng và đô thị theo định hướng phát triển đô thị Việt Nam đến năm 2025 tầm nhìn 2050.

Toàn cảnh khóa đào tạo, bồi dưỡng

 

                                                                                                                                                                                             Trần Mạnh Cường - Chánh Văn phòng Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái

 

 

  Liên kết