Tập huấn Nghị định 16/2022/NĐ-CP của Chính phủ và hướng dẫn thực hiện một số Văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành xây dựng năm 2022.

NXB: 27/06/2022 8:47:38 SA

 Sáng 27/6, tại Trung tâm Hoạt động thanh thiếu niên- Tỉnh Đoàn Yên Bái, Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái phối hợp với Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị tổ chức Hội nghị tập huấn Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng và các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của ngành xây dựng cho hơn 200 đại biểu làm công tác và hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tại các xã, phường của UBND thành phố Yên Bái; huyện Yên Bình; UBND các huyện, thị xã, thành phố; lãnh đạo các sở, ban, ngành có liên quan.

Ngày 28/01/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 16/2022/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng, thay thế Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ và Nghị định số 21/2020/NĐ-CP ngày 17/02/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP. Nhằm tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng tại các địa bàn cơ sở, đảm bảo các hành vi vi phạm về hoạt động xây dựng phải được phát hiện và xử lý kịp thời, áp dụng các quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính như hình thức và mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, xác định thẩm quyền trong ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, tại Nghị định này, Chính phủ đã xây dựng hoàn thiện hơn một số chế định về công tác xử phạt vi phạm hành chính so với Nghị định số 139/2017/NĐ-CP. Đây là những nội dung quan trọng, nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong việc tổ chức thực hiện có hiệu quả, nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý ngành và quản lý trật tự xây dựng tại địa phương cũng như trách nhiệm trước pháp luật của các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực hoạt động xây dựng.

(Ths. KTS Nguyễn Minh Tú, Trưởng khoa Nhà và Thị trường BĐS- Học viện xây dựng- Bộ xây dựng trình bày điểm mới của Nghị định 16/2022/NĐ-CP)

 

Tại Hội nghị tập huấn, các đại biểu được giảng viên Học viện Cán bộ quản lý xây dựng phổ biến nội dung Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng; các phòng chuyên môn của Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái trao đổi, truyền đạt các nội dung liên quan đến: công tác thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng, thẩm định thiết kế triển khai sau thiết thế cơ sở theo quy định của Luật Xây dựng và các văn bản quy định hiện hành; trình tự lập, thẩm định quy hoạch xây dựng nông thôn trên địa bàn tỉnh Yên Bái; một số giải pháp nâng cao công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng theo quy định của Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/1/2021 của Chính phủ; một số nội dung về quản lý trật tự xây dựng, phân cấp quản lý trật tự xây dựng và tiếp nhận thông báo khởi công kèm theo hồ sơ thiết kế xây dựng đối với các công trình trên địa bàn tỉnh Yên Bái…

 

 

(Học viên trao đổi cụ thể từng vấn đề với giảng viên)

 Phát biểu khai mạc hội nghị, Ông Nguyễn Yên Hiền, Phó giám đốc Sở Xây dựng Yên Bái khẳng định, hội nghị nhằm tuyên truyền, phổ biến cho các địa phương, đơn vị trên địa bàn về những nội dung các văn bản quy phạm pháp luật mới của Ngành Xây dựng. Từ đó, nâng cao sự hiểu biết, nhận thức về pháp luật của các cán bộ, chuyên viên, nhằm kịp thời phục vụ tốt nhất cho công tác lập kế hoạch, đầu tư và quản lý đầu tư xây dựng tại địa phương, đơn vị góp phần tăng cường và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác đầu tư và quản lý xây dựng để triển khai thực hiện thống nhất và hiệu quả pháp luật ngành Xây dựng trên toàn quốc.

(Quang cảnh hội nghị tập huấn)

 

Ths.KTS Nguyễn Thế Nghĩa- Sở Xây dựng Yên Bái

  Liên kết