Thị xã Nghĩa Lộ chủ động trong công tác phòng chống lụt bão

NXB: 04/08/2016 3:53:04 SA

Thực hiện kết luận của đồng chí Bí thư tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban chấp hành Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ ngày 21/4/2016; Văn bản 410/VPUBND-XD ngày 13/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc đầu tư xây dựng nắp đậy kênh chính bờ trái công trình thủy lợi Tà Kọn xã Nghĩa Phúc,

Ngày 27/7/2016 tại thị xã Nghĩa Lộ, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp cùng các sở Xây dựng; Tài chính; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ, Công ty TNHH Nghĩa Văn đi kiểm tra tình hình mưa lũ xảy ra ngày 27/7/2016 và thực trạng sạt lở, lũ quét trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ theo Báo cáo của Ban phòng chống lụt bão tỉnh Yên Bái và thị xã Nghĩa Lộ.

Đ/c Đoàn Hữu Phung- PGĐ Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng Đoàn công tác tại bản Pưn, Nghĩa Phúc

Sau khi được thông báo về cơn bão số 1, Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, Ban phòng chống lụt bão thị xã chủ động trong công tác phân lũ từ trước khi vào thị xã từ suối Nung và suối Thia theo định hướng đồ án quy hoạch chung thị xã Nghĩa Lộ.

Sau khi đi kiểm tra thực địa tại mộ số điểm phân lũ và ảnh hưởng của mưa lũ tới đời sống và sản xuất của nhân dân, đoàn công tác đã thống nhất nội dung như sau:

Đối với hệ thống kênh gây nguy cơ tai nạn cao, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có phương án khắc phục trong thời gian tới bằng biện pháp đậy nắp kênh và các biện pháp đảm bảo an toàn khác.

Đối với tình trạng ngập úng, do tình trạnh cấp bách trong mưa lũ hiện nay, đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành chức năng trước mắt xử lý ngay hệ thông phân lũ trên các tuyến kênh và đập chính để giảm thiểu tình trạng ngập úng ảnh hưởng đến đời sống của người dân trong khu vực.

Đối với đoạn suối Nậm Tộc, do tính chất nguy hiểm thường xuyên đe dọa tới hoạt động sản xuất của nhân dân xã Sơn A, huyện Văn Chấn, trước mắt đoàn công tác đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép xử lý đập phân lũ để hướng dòng chảy ra khỏi khu dân cư xã Nghĩa Phúc. Về lâu dài, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu, đề xuất cho Ủy ban nhân dân tỉnh có giải pháp cụ thể để ổn định dòng chảy để đảm bảo an toàn, bền vững./.

 

KTS. Nguyễn Thế Nghĩa- Sở Xây dựng Yên Bái.

 

  Liên kết