Hơn 100 triệu đồng ủng hộ xã Púng Luông xây dựng cổng, hàng rào trụ sở xã

NXB: 10/11/2014 2:46:57 SA

Quán triệt và thực hiện thông báo số 06 – TB/TU ngày 10/01/2006, của Ban thường vụ Tỉnh ủy “Về việc phân công các đồng chí Ban thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên, lãnh đạo sở, ban, ngành đoàn thể của tỉnh phụ trách, giúp đỡ các xã vùng cao, vùng sâu, đặc biệt khó khăn. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn về tài chính và nhân lực song Sở Xây dựng không ngừng chủ động phối hợp với cấp ủy – chính quyền thường xuyên xuống địa bàn được phân công là xã Púng Luông. Đã tổ chức các đội công tác xuống địa bàn, kịp thời phổ biến, tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và nhân dân các mục tiêu, chương trình, dự án phát triển kinh tế, giảm nghèo nhanh, bền vững. Hướng dẫn động viên nhân dân xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, tích cực lao động sản xuất, chuyển dịch cơ cấu mùa vụ, chuyển đổi vật nuôi, cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa, xóa đói giảm nghèo; khắc phục tư tưởng ỷ nại trong một bộ phận nhân dân, thông qua chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo QĐ 167/TTg làm cho nhân dân tuyệt đối tin cậy vào sự lãnh đạo của đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước.

            Thời gian qua Trụ sở làm việc của HĐND – UBND xã là nơi trung tâm đầu mối của hệ thống chính trị xã, tuy đã được đầu tư xây dựng khang trang, nhưng chưa có hàng rào che chắn bảo vệ công trình, gia súc, gia cầm thả rông đã xâm nhập làm ảnh hưởng đến các hoạt động hành chính của xã, gây mất mỹ quan và làm ô nhiễm môi trường. Xuất phát từ tình cảm của những người xây dựng đối với nhân dân xã Púng Luông cũng như là một hoạt động thiết thực có một công trình kỷ niệm cho xã để chào mừng 50 năm thành lập huyện Mù Cang Chải. Đảng ủy, ban Giám đốc và Ban chấp hành công đoàn ngành đã quyết định xây dựng tặng cho xã một công trình Cổng và hàng rào trị giá: 142.199.000 đồng. Bằng nguồn vốn huy động đóng góp, hỗ trợ của các đơn vị: Thanh tra xây dựng; Trung tâm kiểm định xây dựng; Trung tâm kiến trúc Quy hoạch và một số đơn vị doanh nghiệp ngành Xây dựng đồng thời mỗi cán bộ công chức văn phòng sở ủng hộ 2 ngày lương, công trình được thực hiện trong thời gian 2 tháng đảm bảo chất lượng, kỹ mỹ thuật và an toàn khi sử dụng, ngày 27/4/2012 công trình đã được chính thức bàn giao cho chính quyền xã đưa vào sử dụng, trước sự chứng kiến của các cơ quan đoàn thể của huyện, xã cùng đông đảo bà con nhân dân xã Púng Luông.

  Liên kết