Ngành Xây dựng Yên Bái 65 năm xây dựng và phát triển (29/4/1958-29/4/2023)
 • Quyết định số 116/QĐ-SXD ngày 09/10/2023 về việc công bố Chỉ số giá xây dựng quý III năm 2023
 • Quyết định số 80/QĐ-SXD ngày 10/7/2023 về việc công bố Chỉ số giá xây dựng quý II năm 2023
 • Quyết định số 48/QĐ-SXD ngày 12/4/2023 công bố Chỉ số giá xây dựng Quý I năm 2023
 • Quyết định số 01/QĐ-SXD ngày 04/01/2023 v/v công bố tập Chỉ số giá xây dựng quý IV năm 2022
 • Quyết định số 111/QĐ-SXD ngày 06/9/2022 về việc công bố Chỉ số giá xây dựng tháng 8 năm 2022
 • Quyết định số 103/QĐ-SXD ngày 03/8/2022 công bố chỉ số giá xây dựng tháng 7 năm 2022
 • Quyết định số 91/QĐ-SXD ngày 08/7/2022 về việc Công bố tập Chỉ số giá xây dựng Quý II năm 2022
 • Quyết định số 40/QĐ-SXD ngày 06/4/2022 v/v công bố Chỉ số giá xây dựng Quý I năm 2022
 • Quyết định số 3088/QĐ-SXD ngày 22/12/2021 v/v công bố Chỉ số giá xây dựng năm 2021
 • Quyết định 180/QĐ-SXD ngày 26/01/2021 v/v công bố chỉ số giá XD quý IV năm 2020
 • Quyết định số 2628/QĐ-SXD ngày 23/10/2020 v/v công bố chỉ số giá XD Quý III/2020
 • Công văn số 1086/UBND-XD ngày 21/4/2020 v/v công bố chỉ số giá XD Quý I/2020
 • Công văn số 94/UBND-XD ngày 14/01/2020 v/v công bố chỉ số giá XD quý IV/2019
 • Quyết định số 2146/QĐ-SXD ngày 30/9/2019 (Quý III/2019)
 • Quyết định số 1450/QĐ-SXD ngày 15/7/2019 (Quý II/2019)
 • Quyết định 704/QĐ-SXD ngày 19/4/2019 (Quý 1 năm 2019)
 • Quyết định số 1910/QĐ-SXD ngày 09/10/2018 (Quý III/2018)
 • Quyết định 1248/QĐ-SXD ngày 16/7/2018 (Quý II năm 2018)
 • Quyết định số 534/QĐ-SXD ngày 09/4/2018 (Quý I/2018)
 • Quyết định số 29/QĐ-SXD ngày 08/01/2018 (Quý IV năm 2017)
 • Quyết định số 1816/QĐ-SXD ngày 17/10/2017 (Quý I, II, III năm 2017)
 • Quyết định số 1650/QĐ-SXD ngày 10/10/2016 (Quý 3 năm 2016)
 • QĐ 14/QĐ-SXD ngày 06/01/2017 v/v công bố chỉ số giá xây dựng Quý IV năm 2016
 • Quyết định số 966/QĐ-SXD ngày 06/7/2016 (Quý II năm 2016)
 • Quyết định 407/QĐ-SXD ngày 07/4/2016 (Quí 1/2016)
 • Quyết định 04/QĐ-SXD ngày 04/01/2016 (Quý IV/2015)
 • Quyết định số 1461/QĐ-SXD ngày 05/10/2015 Chỉ số giá XD Quý 3 năm 2015
 • Quyết định số 851/QĐ-SXD ngày 07/07/2015 của Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái v/v công bố Chỉ số giá xây dựng Quý II năm 2015
 • Bản đồ quy hoạch

  Thư viện Video

  Liên kết website

  Lượt truy cập

    Liên kết