Ngành Xây dựng Yên Bái 61 năm xây dựng và phát triển (29/4/1958 - 29/4/2019).
 • Văn bản số 1768/SXD-KT ngày 30/07/2021 Công bố giá VLXD tháng 8 năm 2021
 • Công bố số 1508/SXD-KT ngày 30/6/2021 Công bố giá VLXD tháng 7 năm 2021
 • Văn bản số 1295/SXD-KT ngày 08/6/2021 công bố giá một số loại vật liệu XD chủ yếu có biến động giá
 • Văn bản số 1212/SXD-KT ngày 03/6/2021 công bố giá VLXD tháng 6 năm 2021
 • Công văn số 1073/SXD-KT ngày 24/5/2021 V/v điều chỉnh công bố giá VLXD quý II năm 2021 (thép hộp, thép ống các loại)
 • Công văn số 1033/SXD-KT ngày 20/5/2021 V/v điều chỉnh công bố giá VL XD quý II năm 2021 (cột điện các loại)
 • Công văn số 939/SXD-KT ngày 11/5/2021 V/v công bố giá một số loại vật liệu XD chủ yếu có biến động giá
 • Công văn số 749/SXD-KT ngày 19/4/2021 V/v điều chỉnh công bố giá VLXD quý II năm 2021
 • Công văn số 578/SXD-KT ngày 31/3/2021 công bố giá vật liệu xây dựng quý II năm 2021
 • Công văn số 3556/CBGVLXD-LS ngày 31/12/2020 Công bố giá VLXD Quý I/2021
 • Công bố số 2441/CBGVLXD-LS ngày 30/9/2020 (Giá vật liệu XD quý IV năm 2020)
 • Quyết định số 1924/UBND-XD ngày 07/7/2020 Công bố giá VLXD Quý III năm 2020
 • Công văn số 942/UBND-XD ngày 08/4/2020 v/v công bố giá VLXD Quý II/2020
 • Công văn 293/UBND-XD ngày 14/02/2020 v/v công bố bổ sung giá vật liệu xây dựng Quý I/2020
 • Công văn số 07/UBND-XD ngày 02/01/2020 v/v công bố giá vật liệu xây dựng Quý I năm 2020
 • Công văn số 2155/SXD-KT ngày 02/10/2019 (đính chính giá VLXD Quý IV năm 2019)
 • Công văn số 2140/SXD-KT ngày 30/9/2019 công bố giá VLXD Quý IV năm 2019 (Áp dụng 01/10/2019)
 • Công bố số 1322/SXD-KT ngày 28/6/2019 (Áp dụng 01/7/2019)
 • 708/SXD-KT ngày 19/04/2019 Đính chính (giá VLXD quý I và II năm 2019)
 • Công bố số 578/SXD-KT ngày 29/3/2019 (áp dụng từ 01/4/2019)
 • Công bố số 2788/CBGVL.LS ngày 28/12/2018 (áp dụng từ 01/01/2019)
 • Văn bản số 1827/CBGVL-LS ngày 28/9/2018 (Quý IV/2018)
 • Thông báo 1099/TBLS.XD-TC ngày 29/6/2018 (Áp dụng từ 01/7/2018)
 • Thông báo 449/TBLS.XD.TC ngày 30/3/2018 (Áp dụng từ 01/4/2018)
 • Thông báo số 2388/TBLS.XD-TC ngày 29/12/2017 (Áp dụng từ 01/01/2018)
 • Thông báo số 1696/TBLS.XD-TC ngày 28/9/2017 (Áp dụng từ 01/10/2017)
 • Thông báo số 1190/TBLS.XD-TC ngày 30/6/2017 (Áp dụng từ 01/7/2017)
 • Thông báo số 461/TBLS.TC-XD ngày 31/3/2017 (Áp dụng từ 01/4/2017)
 • Thông báo số 2573/TBLS.TC-XD ngày 30/12/2016 (Áp dụng từ 01/01/2017)
 • Thông báo số 1593/TBLS.TC-XD ngày 30/9/2016 (Áp dụng từ 01/10/2016)
 • 1-30 of 38<  1  2  >

  Bản đồ quy hoạch

  Thư viện Video

  Liên kết website

  Lượt truy cập

    Liên kết