Ngành Xây dựng Yên Bái 61 năm xây dựng và phát triển (29/4/1958 - 29/4/2019).
 • Công văn số 2579/SXD-KT ngày 04/11/2022 Công bố điều chỉnh giá vật liệu xây dựng Quý IV năm 2022
 • Công văn số 2277/SXD-KT ngày 05/10/2022 Công bố giá vật liệu xây dựng Quý IV năm 2022
 • Công văn số 2012 ngày 06/9/2022 Về việc công bố điều chỉnh, bổ sung giá vật liệu xây dựng Quý III năm 2022 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
 • Công văn số 1756/SXD-KT ngày 04/8/2022 công bố điều chỉnh, bổ sung giá vật liệu xây dựng Quý III năm 2022
 • Công văn số 1509/SXD-KT ngày 06/7/2022 công bố giá vật liêu xây dựng Quý III năm 2022
 • Công văn số 1186/SXD-KT ngày 01/6/2022 công bố điều chỉnh, bổ sung giá vật liệu xây dựng Quý II năm 2022
 • Công văn số 701/SXD-KT ngày 01/4/2022 Công bố giá vật liệu xây dựng quý II năm 2022
 • Công văn số 419/SXD-KT ngày 07/3/2022 Công bố điều chỉnh, bổ sung giá VLXD Quý I năm 2022
 • Công văn số 132/SXD-KT ngày 20/01/2022 Công bố điều chỉnh, bổ sung giá VLXD Quý I năm 2022
 • Quyết định số 10/QĐ-SXD ngày 12/01/2022 v/v công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công năm 2022 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
 • Văn bản số 51/SXD-KT ngày 11/01/2022 Công bố giá VLXD quý I/2022
 • Công văn số 2417/SXD-KT ngày 15/10/2021 Công bố giá vật liệu xây dựng Quý 4 năm 2021
 • Công văn số 2041/SXD-KT ngày 31/8/2021 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 9/2021
 • Công văn số 1768/SXD-KT ngày 30/07/2021 Công bố giá VLXD tháng 8 năm 2021
 • Công văn số 1508/SXD-KT ngày 30/6/2021 Công bố giá VLXD tháng 7 năm 2021
 • Công văn số 1295/SXD-KT ngày 08/6/2021 công bố giá một số loại vật liệu XD chủ yếu có biến động giá
 • Văn bản số 1212/SXD-KT ngày 03/6/2021 công bố giá VLXD tháng 6 năm 2021
 • Công văn số 1073/SXD-KT ngày 24/5/2021 V/v điều chỉnh công bố giá VLXD quý II năm 2021 (thép hộp, thép ống các loại)
 • Công văn số 1033/SXD-KT ngày 20/5/2021 V/v điều chỉnh công bố giá VL XD quý II năm 2021 (cột điện các loại)
 • Công văn số 939/SXD-KT ngày 11/5/2021 V/v công bố giá một số loại vật liệu XD chủ yếu có biến động giá
 • Công văn số 749/SXD-KT ngày 19/4/2021 V/v điều chỉnh công bố giá VLXD quý II năm 2021
 • Công văn số 578/SXD-KT ngày 31/3/2021 công bố giá vật liệu xây dựng quý II năm 2021
 • Công văn số 3556/CBGVLXD-LS ngày 31/12/2020 Công bố giá VLXD Quý I/2021
 • Công văn số 2441/CBGVLXD-LS ngày 30/9/2020 công bố giá vật liệu XD quý IV năm 2020
 • Quyết định số 1924/UBND-XD ngày 07/7/2020 Công bố giá VLXD Quý III năm 2020
 • Công văn số 942/UBND-XD ngày 08/4/2020 v/v công bố giá VLXD Quý II/2020
 • Công văn 293/UBND-XD ngày 14/02/2020 v/v công bố bổ sung giá vật liệu xây dựng Quý I/2020
 • Công văn số 07/UBND-XD ngày 02/01/2020 v/v công bố giá vật liệu xây dựng Quý I năm 2020
 • Công văn số 2155/SXD-KT ngày 02/10/2019 (đính chính giá VLXD Quý IV năm 2019)
 • Công văn số 2140/SXD-KT ngày 30/9/2019 công bố giá VLXD Quý IV năm 2019 (Áp dụng 01/10/2019)
 • 1-30 of 51<  1  2  >

  Bản đồ quy hoạch

  Thư viện Video

  Liên kết website

  Lượt truy cập

    Liên kết