Ngành Xây dựng Yên Bái 65 năm xây dựng và phát triển (29/4/1958-29/4/2023)
 • Công văn số 29/SXD-KT ngày 04/01/2024 Công bố giá vật liệu xây dựng Quý I năm 2024
 • Quyết định số 06/QĐ-SXD ngày 08/01/2024 về việc công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công năm 2024 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
 • Quyết định số 01/QĐ-SXD ngày 04/01/2024 về việc công bố Đơn giá nhân công xây dựng năm 2024 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
 • Công văn số 2889/SXD-KT ngày 30/11/2023 Công bố điều chỉnh giá vật liệu xây dựng quý IV năm 2023
 • Công văn số 2502/SXD-KT ngày 23/10/2023 V/v đính chính giá vật liệu xây dựng Quý IV năm 2023
 • Công văn số 2384/SXD-KT ngày 06/10/2023 công bố giá vật liệu xây dựng quý IV năm 2023
 • Công văn số 2070/SXD-KT ngày 07/9/2023 về việc đính chính giá vật liệu xây dựng Quý III năm 2023
 • Công văn số 1765/SXD-KT ngày 07/8/2023 Công bố điều chỉnh, bổ sung giá VLXD Quý III năm 2023
 • Công văn số 1458/SXD-KT ngày 05/7/2023 V/v đính chính giá vật liệu xây dựng Quý III năm 2023
 • Công văn số 1445/SXD-KT ngày 03/7/2023 Công bố giá vật liệu xây dựng Quý III năm 2023
 • Công văn số 710/SXD-KT ngày 06/4/2023 công bố giá vật liệu xây dựng Quý II năm 2023
 • Công văn số 220/SXD-KT ngày 10/02/2023 Công bố điều chỉnh, bổ sung giá vật liệu xây dựng Quý 1 năm 2023
 • Quyết định số 11/QĐ-SXD ngày 12/01/2023 về việc công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công năm 2023 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
 • Quyết định số 02/QĐ-SXD ngày 10/01/2023 Về việc công bố Đơn giá nhân công xây dựng năm 2023 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
 • Công văn số 78/SXD-KT ngày 10/01/2023 Công bố giá vật liệu xây dựng quý I năm 2023
 • Công văn số 2579/SXD-KT ngày 04/11/2022 Công bố điều chỉnh giá vật liệu xây dựng Quý IV năm 2022
 • Công văn số 2277/SXD-KT ngày 05/10/2022 Công bố giá vật liệu xây dựng Quý IV năm 2022
 • Công văn số 2012 ngày 06/9/2022 Về việc công bố điều chỉnh, bổ sung giá vật liệu xây dựng Quý III năm 2022 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
 • Công văn số 1756/SXD-KT ngày 04/8/2022 công bố điều chỉnh, bổ sung giá vật liệu xây dựng Quý III năm 2022
 • Công văn số 1509/SXD-KT ngày 06/7/2022 công bố giá vật liêu xây dựng Quý III năm 2022
 • Công văn số 1186/SXD-KT ngày 01/6/2022 công bố điều chỉnh, bổ sung giá vật liệu xây dựng Quý II năm 2022
 • Công văn số 701/SXD-KT ngày 01/4/2022 Công bố giá vật liệu xây dựng quý II năm 2022
 • Công văn số 419/SXD-KT ngày 07/3/2022 Công bố điều chỉnh, bổ sung giá VLXD Quý I năm 2022
 • Công văn số 132/SXD-KT ngày 20/01/2022 Công bố điều chỉnh, bổ sung giá VLXD Quý I năm 2022
 • Quyết định số 10/QĐ-SXD ngày 12/01/2022 v/v công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công năm 2022 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
 • Văn bản số 51/SXD-KT ngày 11/01/2022 Công bố giá VLXD quý I/2022
 • Công văn số 2417/SXD-KT ngày 15/10/2021 Công bố giá vật liệu xây dựng Quý 4 năm 2021
 • Công văn số 2041/SXD-KT ngày 31/8/2021 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 9/2021
 • Công văn số 1768/SXD-KT ngày 30/07/2021 Công bố giá VLXD tháng 8 năm 2021
 • Công văn số 1508/SXD-KT ngày 30/6/2021 Công bố giá VLXD tháng 7 năm 2021
 • 1-30 of 66<  1  2  3  >

  Bản đồ quy hoạch

  Thư viện Video

  Liên kết website

  Lượt truy cập

    Liên kết