Ngành Xây dựng Yên Bái 61 năm xây dựng và phát triển (29/4/1958 - 29/4/2019).
 • Công văn số 578/SXD-KT ngày 31/3/2021 công bố giá vật liệu xây dựng quý II năm 2021
 • Công văn số 3556/CBGVLXD-LS ngày 31/12/2020 Công bố giá VLXD Quý I/2021
 • Công bố số 2441/CBGVLXD-LS ngày 30/9/2020 (Giá vật liệu XD quý IV năm 2020)
 • Quyết định số 1924/UBND-XD ngày 07/7/2020 Công bố giá VLXD Quý III năm 2020
 • Công văn số 942/UBND-XD ngày 08/4/2020 v/v công bố giá VLXD Quý II/2020
 • Công văn 293/UBND-XD ngày 14/02/2020 v/v công bố bổ sung giá vật liệu xây dựng Quý I/2020
 • Công văn số 07/UBND-XD ngày 02/01/2020 v/v công bố giá vật liệu xây dựng Quý I năm 2020
 • Công văn số 2155/SXD-KT ngày 02/10/2019 (đính chính giá VLXD Quý IV năm 2019)
 • Công văn số 2140/SXD-KT ngày 30/9/2019 công bố giá VLXD Quý IV năm 2019 (Áp dụng 01/10/2019)
 • Công bố số 1322/SXD-KT ngày 28/6/2019 (Áp dụng 01/7/2019)
 • 708/SXD-KT ngày 19/04/2019 Đính chính (giá VLXD quý I và II năm 2019)
 • Công bố số 578/SXD-KT ngày 29/3/2019 (áp dụng từ 01/4/2019)
 • Công bố số 2788/CBGVL.LS ngày 28/12/2018 (áp dụng từ 01/01/2019)
 • Văn bản số 1827/CBGVL-LS ngày 28/9/2018 (Quý IV/2018)
 • Thông báo 1099/TBLS.XD-TC ngày 29/6/2018 (Áp dụng từ 01/7/2018)
 • Thông báo 449/TBLS.XD.TC ngày 30/3/2018 (Áp dụng từ 01/4/2018)
 • Thông báo số 2388/TBLS.XD-TC ngày 29/12/2017 (Áp dụng từ 01/01/2018)
 • Thông báo số 1696/TBLS.XD-TC ngày 28/9/2017 (Áp dụng từ 01/10/2017)
 • Thông báo số 1190/TBLS.XD-TC ngày 30/6/2017 (Áp dụng từ 01/7/2017)
 • Thông báo số 461/TBLS.TC-XD ngày 31/3/2017 (Áp dụng từ 01/4/2017)
 • Thông báo số 2573/TBLS.TC-XD ngày 30/12/2016 (Áp dụng từ 01/01/2017)
 • Thông báo số 1593/TBLS.TC-XD ngày 30/9/2016 (Áp dụng từ 01/10/2016)
 • Thông báo số 946/TBLS.TC-XD ngày 30/6/2016 (Áp dụng từ 01/7/2016)
 • Thông báo số 374/TBLS.TC-XD ngày 31/3/2016 (Áp dụng từ 01/4/2016)
 • Thông báo số 2444/TBLS.TC-XD ngày 31/12/2015 (Áp dụng từ 01/01/2016)
 • Thông báo số 1685/TBLS.TC-XD ngày 01/10/2015 (áp dụng từ 01/10/2015)
 • Thông báo số 1068/TBLS.TC-XD ngày 30/6/2015 (Áp dụng từ 01/7/2015)
 • Thông báo số 2621/TBLS.TC-XD ngày 31/12/2014 (Áp dụng từ 01/01/2015)
 • Thông báo số 109/TBLS.TC-XD ngày 30/01/2015 (Áp dụng từ 01/02/2015)
 • Thông báo số 427/TBLS.TC.XD ngày 31/3/2015 (Áp dụng từ 01/4/2015)
 • Bản đồ quy hoạch

  Thư viện Video

  Liên kết website

  Lượt truy cập

    Liên kết