Ngành Xây dựng Yên Bái 66 năm xây dựng và phát triển (29/4/1958-29/4/2024)
Quyết định số 136/QĐ-SXD ngày 23/10/2023 về việc cấp, cấp gia hạn, cấp điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (Đợt 10)
Ngày xuất bản: 23/10/2023 9:29:52 SA

Thông tin khác:

 • Quyết định số 852/QĐ-SXD ngày 04/5/2020 V/v cấp điều chỉnh nội dung chứng chỉ năng lực HĐXD (đợt 8)
 • Quyết định số 727/QĐ-SXD ngày 16/4/2020 V/v cấp, cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ Năng lực HĐXD (16 tổ chức - đợt 7)
 • Quyết định số 467/QĐ-SXD ngày 17/3/2020 v/v cấp, cấp điều chỉnh, bổ sung ND chứng chỉ năng lực HĐXD (đợt 5 - 10 Tổ chức)
 • Quyết định 354/QĐ-SXD ngày 05/3/2020 v/v cấp bổ sung ND chứng chỉ năng lực HĐXD (01 tổ chức) đợt 5/2020
 • Quyết định số 314/QĐ-SXD ngày 27/02/2020 v/v cấp, cấp đổi, bổ sung chứng chỉ HNHĐ XD (đợt 1/2020 - 16 cá nhân)
 • Quyết định số 250/QĐ-SXD ngày 20/02/2020 v/v cấp, cấp điều chỉnh, bổ sung ND chứng chỉ năng lực HĐXD (đợt 4 - Tổ chức)
 • Quyết định số 123/QĐ-SXD ngày 17/01/2020 v/v cấp CC năng lực HĐXD (đợt 3/2020)
 • Quyết định số 110/QĐ-SXD ngày 15/01/2020 v/v cấp chứng chỉ năng lực HĐXD (Công ty TNHH Thức Thủy)
 • Quyết định số 3158/QĐ-SXD ngày 30/12/2019 v/v cấp, cấp đổi bổ sung CCHN HĐXD (đợt 12 cá nhân)
 • Quyết định số 3127/QĐ-SXD ngày 25/12/2019 v/v cấp, cấp điều chỉnh ND CC năng lực HĐXD (đợt 20)
 • Quyết định số 2982/QĐ-SXD ngày 12/12/2019 v/v cấp điều chỉnh CC năng lực HĐXD ( tổ chức - đợt 19/2019)
 • Quyết định số 2880/QĐ-SXD ngày 03/12/2019 v/v cấp cấp đổi bổ sung nội dung CC năng lực HĐXD cho các tổ chức (đợt 16)
 • Quyết định 2809/QĐ-SXD ngày 27/11/2019 V/v cấp, cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (đợt 16/2019)
 • Quyết định số 2723/QĐ-SXD ngày 20/11/2019 v/v cấp; cấp điều chỉnh, bổ sung ND chứng chỉ năng lực HĐXD (đợt 16/2019)
 • Quyết định số 2641/QĐ-SXD ngày 12/11/2019 v/v cấp; cấp điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ năng lực HĐXD đợt 15
 • Quyết định số 2562/QĐ-SXD ngày 04/11/2019 v/v cấp, cấp đổi bổ sung CCHN HĐXD (đợt 10)
 • Quyết định số 2470/QĐ-SXD ngày 29/10/2019 (đợt 13)
 • Quyết định 1670/QĐ-SXD ngày 06/8/2019 v/v cấp cấp điều chỉnh chỉnh bổ sung nội dung CC năng lực HĐXD (đợt 8/2019)
 • Quyết định 2148/QĐ-SXD ngày 01/10/2019 v/v cấp cấp điều chỉnh chỉnh bổ sung nội dung CC năng lực HĐXD (đợt 13)
 • Quyết định số 1989/QĐ-SXD ngày 16/9/2019 cấp; cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực HĐXD (đợt 12/2019)
 • Quyết định 1955/QĐ-SXD v/v cấp, cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực HĐXD (đợt 11)
 • Quyết định số 1943/QĐ-SXD ngày 06/9/2019 (đợt 8)
 • Quyết định số 1887/QĐ-SXD ngày 30/8/2019 (đợt 9/2019)
 • Quyết định số 1782/QĐ-SXD ngày 19/8/2019 (Ban QLDA đầu tư TP Yên bái)
 • Quyết định 1387/QĐ-SXD ngày 08/7/2019
 • Quyết định số 909/QĐ-SXD ngày 15/5/2019
 • Quyết định số 706/QĐ-SXD ngày 19/4/2019
 • Quyết định số 393/QĐ-SXD ngày 13/3/2019
 • Quyết định 2694/QĐ-SXD ngày 18/12/2018
 • Quyết định 138/QĐ-SXD ngày 21/01/2019 (đợt 1)
 • 91-120 of 138<  1  2  3  4  5  >

  Bản đồ quy hoạch

  Thư viện Video

  Liên kết website

  Lượt truy cập

    Liên kết