Ngành Xây dựng Yên Bái 66 năm xây dựng và phát triển (29/4/1958-29/4/2024)
Quyết định số 1736/QĐ-SXD ngày 28/7/2021 v/v cấp, cấp điểì chỉnh bổ sung chứng chỉ năng lực HĐXD (đợt 15)
Ngày xuất bản: 29/07/2021 2:50:32 SA

Thông tin khác:

 • Quyết định 125/QĐ-SXD ngày 14/11/2022 v/v cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc (đợt 1/2022)
 • Quyết định số 123/QĐ-SXD ngày 27/10/2022 về việc cấp; cấp điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (Đợt 16)
 • Quyết định số 121 ngày 13/10/2022 v/v cấp chứng chỉ năng lực HĐXD hạng II, III (đợt 15)
 • Quyết định số 110/QĐ-XD ngày 30/8/2022 Về việc cấp gia hạn; điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (Đợt 13)
 • Quyết định số 105/QĐ-SXD ngày 15/8/2022 Về việc cấp chứng chỉ hành nghề lần đầu, điều chỉnh hạng; gia hạn; điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (Đợt 3/2022)
 • Quyết định số 100/QĐ-SXD ngày 27/7/2022 v/v cấp chứng chỉ năng lực HĐXD hạng II, III (đợt 12)
 • Quyết định số 88/QĐ-SXD ngày 07/7/2022 v/v cấp chứng chỉ năng lực HĐXD hạng II, III (đợt 11)
 • Quyết định số 75/QĐ-SXD ngày 30/6/2022 v/v cấp chứng chỉ năng lực HĐXD hạng II, III (đợt 10)
 • Quyết định số 70/QĐ-SXD ngày 20/6/2022 v/v cấp chứng chỉ năng lực HĐXD hạng II, III (đợt 8)
 • Quyết định số 49/QĐ-SXD ngày 05/5/2022 v/v cấp chứng chỉ năng lực HĐXD hạng II, III (đợt 7)
 • Quyết định số 48/QĐ-SXD ngày 28/4/2022 về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (Đợt 6)
 • Quyết định số 47/QĐ-SXD ngày 25/4/2022 về việc cấp; cấp đổi, bổ sung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (Đợt 2/2022)
 • Quyết định số 46/QĐ-SXD ngày 20/4/2022 v/v cấp chứng chỉ năng lực HĐXD hạng II, III (đợt 5)
 • Quyết định số 36/QĐ-SXD ngày 31/3/2022 v/v cấp chứng chỉ năng lực HĐXD hạng II, hạng III (đợt 4)
 • Quyết định số 34/QĐ-SXD ngày 17/3/2022 v/v cấp chứng chỉ năng lực hoạt động XD hạng II, hạng III (đợt 3)
 • Quyết định 21/QĐ-SXD ngày 25/02/2022 v/v cấp chứng chỉ năng lực hoạt động XD hạng II, hạng III (đợt 2)
 • Quyết định số 08/QĐ-SXD ngày 11/01/2022 v/v cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (Đợt 01- Tổ chức)
 • Quyết định số 3152/QĐ-SXD ngày 27/12/2021 v/v cấp chứng chỉ năng lực HĐ XD hạng II, hạng III (đợt 24)
 • Quyết định 3135/QĐ-SXD ngày 27/12/2021 v/v cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc (đợt 2/2021)
 • Quyết định số 3136/QĐ-SXD ngày 27/12/2021 v/v cấp; cấp đổi, bổ sung chứng chỉ hành nghề HĐ XD hạng II, hạng III (đợt 4/2021)
 • Quyết định số 2918/QĐ-SXD ngày 06/12/2021 v/v cấp; cấp điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ năng lực HĐXD hạng II, hạng III (đợt 23)
 • Quyết định 2712/QĐ-SXD ngày 17/11/2021 v/v cấp; cấp điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ năng lực HĐXD hạng II, hạng III (đợt 21 - tổ chức)
 • Quyết định số 2535/QĐ-SXD ngày 29/10/2021 v/v cấp, cấp điều chỉnh, bổ sung CC năng lực HĐ XD hạng II, hạng III (đợt 21 - tổ chức)
 • Quyết định số 2551/QĐ-SXD ngày 01/11/2021 thu hồi CCHN HĐXD số YEB-00121856 SXD tỉnh Yên Bái cấp ngày 10/9/2021
 • Quyết định số 2339/QĐ-SXD ngày 06/10/2021 v/v cấp điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ năng lực HĐXD (đợt 20 - tổ chức)
 • Quyết định số 2222/QĐ-SXD ngày 21/9/2021 v/v cấp lần đầu, điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ năng lực HĐ XD (đợt 19/2021 - Tổ chức)
 • Quyết định số 2118/QĐ-SXD ngày 10/9/2021 v/v cấp; cấp đổi, bổ sung chứng chỉ hành nghề HĐXD (đợt 3/2021)
 • Quyết định 2083/QĐ-SXD ngày 07/9/2021 v/v cấp lần đầu, diều chỉnh, bổ sung CC năng lực HĐXD Đợt 18 - Tổ chức)
 • Quyết định số 1926/QĐ-SXD ngày 19/8/2021 v/v cấp lần đầu, điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ năng lực HĐ XD (đợt 16/2021)
 • Quyết định số 1687/QĐ-SXD ngày 22/7/2021 v/v cấp, cấp điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ năng lực HĐ XD (đợt 14/2021)
 • 31-60 of 140<  1  2  3  4  5  >

  Bản đồ quy hoạch

  Thư viện Video

  Liên kết website

  Lượt truy cập

    Liên kết