Ngành Xây dựng Yên Bái 66 năm xây dựng và phát triển (29/4/1958-29/4/2024)
Quyết định số 2470/QĐ-SXD ngày 29/10/2019 (đợt 13)
Ngày xuất bản: 31/10/2019 1:26:55 SA

Thông tin khác:

 • Báo cáo số 262/BC-SXD ngày 15/7/2024 tình hình tổ chức kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản trên địa bàn tỉnh Yên Bái (Đợt 1) năm 2024.
 • Văn bản số 1246/GCN-SXD ngày 08/7/2024 Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (LAS-XD 63.003) thuộc Công ty cổ phần Tư vấn thí nghiệm Kiểm định xây dựng YB
 • Quyết định số 86/QĐ-SXD ngày 02/7/2024 về việc cấp lần đầu, cấp gia hạn, cấp điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (Đợt 07/2024)
 • Văn bản số 1169/GCN-SXD ngày 26/6/2024 Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (LAS-XD 63.004) thuộc Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng giao thông
 • Quyết định số 82/QĐ-SXD ngày 21/6/2024 về việc cấp chứng chỉ hành nghề Kiến trúc (đợt 1/2024)
 • Quyết định số 83/QĐ-SXD ngày 21/6/2024 về việc cấp lần đầu, cấp gia hạn, cấp điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (Đợt 06/2024)
 • Quyết định số 80/QĐ-SXD ngày 04/6/2024 về việc cấp lần đầu, cấp gia hạn, cấp điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (Đợt 05/2024)
 • Quyết định số 71/QĐ-SXD ngày 14/5/2024 Về việc cấp lần đầu, cấp gia hạn, cấp điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (Đợt 04/2024)
 • Quyết định số 50/QĐ-SXD ngày 13/3/2024 về việc ban hành Kế hoạch tổ chức kỳ thi, Quy chế thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Môi giới bất động sản trên địa bàn tỉnh Yên Bái (Đợt 1) năm 2024.
 • Thông báo số 28/TB-SXD ngày 05/3/2024 lịch tổ chức sát hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân trên địa bàn tỉnh Yên Bái Đợt 2 năm 2024.
 • Quyết định số 27/QĐ-SXD ngày 02/02/2024 về việc cấp lần đầu, cấp gia hạn, cấp điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (Đợt 01/2024)
 • Thông báo số 08/TB-SXD ngày 15/01/2024 lịch tổ chức sát hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân trên địa bàn tỉnh Yên Bái Đợt 1 năm 2024.
 • Văn bản số 82/GCN-SXD ngày 12/01/2024 Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng của Trung tâm Kiểm định xây dựng Yên Bái
 • Kế hoạch số 12/KH-SXD ngày 11/01/2024 tổ chức sát hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng năm 2024
 • Quyết định số 187/QĐ-SXD ngày 22/12/2023 về việc cấp chứng chỉ hành nghề lần đầu, điều chỉnh hạng; cấp lại; gia hạn; điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (Đợt 4/2023)
 • Thông báo số 3078/TB-SXD ngày 15/12/2023 Lịch tổ chức sát hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân trên địa bàn tỉnh Yên Bái Đợt 4 năm 2023.
 • Giấy chứng nhận số 2740/GCN-SXD ngày 15/11/2023 Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng của Công ty TNHH Thiên Trường Yên Bái
 • Giấy chứng nhận số 2708/GCN-SXD ngày 14/11/2023 Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng Công ty TNHH Đầu tư xây dựng giao thông
 • Quyết định số 136/QĐ-SXD ngày 23/10/2023 về việc cấp, cấp gia hạn, cấp điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (Đợt 10)
 • Quyết định số 130/QĐ-SXD ngày 17/10/2023 về việc cấp chứng chỉ hành nghề Kiến trúc (đợt 2/2023)
 • Công văn số 2372/SXD-QLN&CLCT ngày 05/10/2023 v/v chưa đủ điều kiện cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng cho Phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng - Địa kỹ thuật thuộc Công ty TNHH Thiên Trường Yên Bái
 • Quyết định số 111/QĐ-SXD ngày 20/9/2023 về việc cấp, cấp gia hạn, cấp điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (Đợt 9)
 • Quyết định số 98/QĐ-SXD ngày 29/8/2023 về việc cấp, cấp gia hạn, cấp điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (Đợt 8)
 • Quyết định số 97/QĐ-SXD ngày 22/8/2023 về việc cấp chứng chỉ hành nghề lần đầu, điều chỉnh hạng; cấp lại; gia hạn; điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (Đợt 3/2023)
 • Thông báo số 1882/TB-SXD ngày 15/8/2023 Thông báo lịch tổ chức sát hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân trên địa bàn tỉnh Yên Bái Đợt 3 năm 2023.
 • Quyết định số 92/QĐ-SXD ngày 02/8/2023 về việc cấp, cấp gia hạn, cấp điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (Đợt 7)
 • Quyết định số 78/QĐ-SXD ngày 04/7/2023 về việc cấp, cấp gia hạn, cấp điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (Đợt 6)
 • Quyết định số 71/QĐ-SXD ngày 30/5/2023 về việc cấp, cấp gia hạn, cấp điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (Đợt 5)
 • Quyết định số 67/QĐ-SXD ngày 23/5/2023 về việc cấp chứng chỉ hành nghề Kiến trúc (đợt 1/2023)
 • Quyết định số 66/QĐ-SXD ngày 23/5/2023 về việc cấp chứng chỉ hành nghề lần đầu, điều chỉnh hạng; cấp lại, gia hạn; điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (Đợt 2/2023)
 • 1-30 of 146<  1  2  3  4  5  >

  Bản đồ quy hoạch

  Thư viện Video

  Liên kết website

  Lượt truy cập

    Liên kết