Ngành Xây dựng Yên Bái 65 năm xây dựng và phát triển (29/4/1958-29/4/2023)
Quyết định số 2982/QĐ-SXD ngày 12/12/2019 v/v cấp điều chỉnh CC năng lực HĐXD ( tổ chức - đợt 19/2019)
Ngày xuất bản: 12/12/2019 8:03:04 SA

Thông tin khác:

 • Quyết định số 423/QĐ-SXD ngày 16/3/2021 V/v cấp, cấp điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (Tổ chức - đợt 1/2021)
 • Quyết định số 422/QĐ-SXD ngày 16/3/2021 v/v cấp; cấp đổi, bổ sung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (cá nhân đợt 1/2021)
 • Quyết định 328/QĐ-SXD ngày 02/3/2021 v/v cấp, cấp điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ năng lực HĐ XD (đợt 4/2021)
 • Quyết định số 259/QĐ-SXD ngày 08/02/2021 v/v cấp bổ sung chừng chỉ năng lực HĐXD (đợt 3/2021)
 • Quyết định 228/QĐ-SXD ngày 02/02/2021 v/v cấp chứng chỉ năng lực HĐXD (đợt 1/2021)
 • Quyết định số 32/QĐ-SXD ngày 08/01/2021 v/v cấp; cấp điều chỉnh, bổ sung ND chứng chỉ năng lực HĐXD (Đợt 1 - 2021)
 • Quyết định số 3286/QĐ-SXD ngày 08/12/2020 v/v cấp điều chỉnh nội dung chứng chỉ năng lực HĐXD (Công ty cổ phần tư vấn XD giao thông Yên Bái)
 • Quyết định số 3261/QĐ-SXD ngày 03/12/2020 v/v cấp, cấp đổi, bổ sung chứng chỉ hành nghề HĐXD (đợt 9/2020 - cá nhân)
 • Quyết định số 3241/QĐ-SXD ngày 01/12/2020 v/v cấp, cấp điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ năng lực HĐXD (đợt 17/2020 - tổ chức)
 • Quyết định số 2808/QĐ-SXD ngày 04/11/2020 V/v cấp; cấp đổi, bổ sung CCHN HĐXD (Đợt 8- cá nhân)
 • Quyết định số 2792/QĐ-SXD ngày 02/11/2020 v/v cấp chứng chỉ năng lực HĐXD (đợt 16 - Công ty TNHH Thanh Bình)
 • Quyết định số 2726/QĐ-SXD ngày 29/10/2020 cấp, cấp điều chỉnh, bổ sung ND chứng chỉ năng lực HĐXD đợt 15/2020) - Tổ chức
 • Quyết định 2486/QĐ-SXD ngày 05/10/2020 v/v cấp; cấp đổi, bổ sung chứng chỉ hành nghề HĐXD (đợt 7/2020-35 cá nhân)
 • Quyết định 2452/QĐ-SXD ngày 01/10/2020 v/v cấp; cấp điều chỉnh , bổ sung ND chứng chỉ năng lực HĐXD đợt 14/2020-07 tổ chức)
 • Quyết định số 2164/QĐ-SXD ngày 04/9/2020 v/v cấp; cấp đổi, bổ sung CCHN hoạt động XD (đợt 5 - 26 cá nhân)
 • Quyết định số 2163/QĐ-SXD ngày 04/9/2020 v/v cấp; cấp điều chỉnh, bổ sung ND chứng chỉ năng lực HĐXD (đợt 13 - 4 tổ chức)
 • Quyết định 2102/QĐ-SXD ngày 28/8/2020 v/v cấp; cấp điều chỉnh ND chứng chỉ năng lực HĐXD (đợt 12/2020 -Tổ chức)
 • Quyết định 1839/QĐ-SXD ngày 05/8/2020 v/v cấp điều chỉnh, bổ sung ND CC năng lực HĐXD (đợt 11 - 7 tổ chức)
 • Quyết định 1868/QĐ-SXD ngày 07/8/2020 v/v cấp; cấp đổi, bổ sung CCHN HĐXD (đợt 5 - 37 cá nhân)
 • Quyết định số 1525/QĐ-SXD ngày 07/7/2020 v/v cấp; cấp đổi, bổ sung CCHN HĐXD (26 cá nhân - đợt 4)
 • Quyết định 1472/QĐ-SXD ngày 01/7/2020 v/v cấp điều chỉnh, bổ sung ND chứng chỉ năng lục HĐXD (9 tổ chức - đợt 10/2020)
 • Quyết định số 1162/QĐ-SXD ngày 01/6/2020 v/v cấp, cấp đổi, bổ sung CCHN HĐXD (đợt 3/2020 cá nhân)
 • Quyết định số 1112/QĐ-SXD ngày 26/5/2020 v/v cấp điều chỉnh, bổ sung ND chứng chỉ năng lực HĐXD (đợt 9 - Tổ chức)
 • Quyết định số 852/QĐ-SXD ngày 04/5/2020 V/v cấp điều chỉnh nội dung chứng chỉ năng lực HĐXD (đợt 8)
 • Quyết định số 727/QĐ-SXD ngày 16/4/2020 V/v cấp, cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ Năng lực HĐXD (16 tổ chức - đợt 7)
 • Quyết định số 467/QĐ-SXD ngày 17/3/2020 v/v cấp, cấp điều chỉnh, bổ sung ND chứng chỉ năng lực HĐXD (đợt 5 - 10 Tổ chức)
 • Quyết định 354/QĐ-SXD ngày 05/3/2020 v/v cấp bổ sung ND chứng chỉ năng lực HĐXD (01 tổ chức) đợt 5/2020
 • Quyết định số 314/QĐ-SXD ngày 27/02/2020 v/v cấp, cấp đổi, bổ sung chứng chỉ HNHĐ XD (đợt 1/2020 - 16 cá nhân)
 • Quyết định số 250/QĐ-SXD ngày 20/02/2020 v/v cấp, cấp điều chỉnh, bổ sung ND chứng chỉ năng lực HĐXD (đợt 4 - Tổ chức)
 • Quyết định số 123/QĐ-SXD ngày 17/01/2020 v/v cấp CC năng lực HĐXD (đợt 3/2020)
 • 61-90 of 130<  1  2  3  4  5  >

  Bản đồ quy hoạch

  Thư viện Video

  Liên kết website

  Lượt truy cập

    Liên kết