Ngành Xây dựng Yên Bái 65 năm xây dựng và phát triển (29/4/1958-29/4/2023)
Quyết định số 49/QĐ-SXD ngày 05/5/2022 v/v cấp chứng chỉ năng lực HĐXD hạng II, III (đợt 7)
Ngày xuất bản: 06/05/2022 4:25:42 SA

Thông tin khác:

 • Quyết định số 111/QĐ-SXD ngày 20/9/2023 về việc cấp, cấp gia hạn, cấp điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (Đợt 9)
 • Quyết định số 98/QĐ-SXD ngày 29/8/2023 về việc cấp, cấp gia hạn, cấp điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (Đợt 8)
 • Quyết định số 97/QĐ-SXD ngày 22/8/2023 về việc cấp chứng chỉ hành nghề lần đầu, điều chỉnh hạng; cấp lại; gia hạn; điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (Đợt 3/2023)
 • Thông báo số 1882/TB-SXD ngày 15/8/2023 Thông báo lịch tổ chức sát hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân trên địa bàn tỉnh Yên Bái Đợt 3 năm 2023.
 • Quyết định số 92/QĐ-SXD ngày 02/8/2023 về việc cấp, cấp gia hạn, cấp điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (Đợt 7)
 • Quyết định số 78/QĐ-SXD ngày 04/7/2023 về việc cấp, cấp gia hạn, cấp điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (Đợt 6)
 • Quyết định số 71/QĐ-SXD ngày 30/5/2023 về việc cấp, cấp gia hạn, cấp điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (Đợt 5)
 • Quyết định số 67/QĐ-SXD ngày 23/5/2023 về việc cấp chứng chỉ hành nghề Kiến trúc (đợt 1/2023)
 • Quyết định số 66/QĐ-SXD ngày 23/5/2023 về việc cấp chứng chỉ hành nghề lần đầu, điều chỉnh hạng; cấp lại, gia hạn; điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (Đợt 2/2023)
 • Quyết định số 38/QĐ-SXD ngày 16/3/2023 về việc cấp; cấp điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (Đợt 3)
 • Quyết định số 29/QĐ-SXD ngày 28/02/2023 về việc cấp chứng chỉ hành nghề lần đầu, điều chỉnh hạng; gia hạn; điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (Đợt 1/2023)
 • Quyết định số 27/QĐ-SXD ngày 27/02/2023 Quyết định về việc cấp; cấp điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (Đợt 2)
 • Quyết định số 15/QĐ-SXD ngày 15/02/2023 về việc cấp; cấp điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (Đợt 1)
 • Quyết định số 144/QĐ-SXD ngày 19/12/2022 Về việc cấp; cấp điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (Đợt 19)
 • Quyết định số 137/QĐ-SXD ngày 30/11/2022 Quyết định Về việc cấp; cấp điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (Đợt 18)
 • Quyết định 125/QĐ-SXD ngày 14/11/2022 v/v cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc (đợt 1/2022)
 • Quyết định số 123/QĐ-SXD ngày 27/10/2022 về việc cấp; cấp điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (Đợt 16)
 • Quyết định số 121 ngày 13/10/2022 v/v cấp chứng chỉ năng lực HĐXD hạng II, III (đợt 15)
 • Quyết định số 110/QĐ-XD ngày 30/8/2022 Về việc cấp gia hạn; điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (Đợt 13)
 • Quyết định số 105/QĐ-SXD ngày 15/8/2022 Về việc cấp chứng chỉ hành nghề lần đầu, điều chỉnh hạng; gia hạn; điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (Đợt 3/2022)
 • Quyết định số 100/QĐ-SXD ngày 27/7/2022 v/v cấp chứng chỉ năng lực HĐXD hạng II, III (đợt 12)
 • Quyết định số 88/QĐ-SXD ngày 07/7/2022 v/v cấp chứng chỉ năng lực HĐXD hạng II, III (đợt 11)
 • Quyết định số 75/QĐ-SXD ngày 30/6/2022 v/v cấp chứng chỉ năng lực HĐXD hạng II, III (đợt 10)
 • Quyết định số 70/QĐ-SXD ngày 20/6/2022 v/v cấp chứng chỉ năng lực HĐXD hạng II, III (đợt 8)
 • Quyết định số 48/QĐ-SXD ngày 28/4/2022 về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (Đợt 6)
 • Quyết định số 47/QĐ-SXD ngày 25/4/2022 về việc cấp; cấp đổi, bổ sung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (Đợt 2/2022)
 • Quyết định số 46/QĐ-SXD ngày 20/4/2022 v/v cấp chứng chỉ năng lực HĐXD hạng II, III (đợt 5)
 • Quyết định số 36/QĐ-SXD ngày 31/3/2022 v/v cấp chứng chỉ năng lực HĐXD hạng II, hạng III (đợt 4)
 • Quyết định số 34/QĐ-SXD ngày 17/3/2022 v/v cấp chứng chỉ năng lực hoạt động XD hạng II, hạng III (đợt 3)
 • Quyết định 21/QĐ-SXD ngày 25/02/2022 v/v cấp chứng chỉ năng lực hoạt động XD hạng II, hạng III (đợt 2)
 • 1-30 of 125<  1  2  3  4  5  >

  Bản đồ quy hoạch

  Thư viện Video

  Liên kết website

  Lượt truy cập

    Liên kết