Ngành Xây dựng Yên Bái 65 năm xây dựng và phát triển (29/4/1958-29/4/2023)
Quyết định số 70/QĐ-SXD ngày 20/6/2022 v/v cấp chứng chỉ năng lực HĐXD hạng II, III (đợt 8)
Ngày xuất bản: 22/06/2022 9:45:21 SA

Thông tin khác:

 • Quyết định số 08/QĐ-SXD ngày 11/01/2022 v/v cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (Đợt 01- Tổ chức)
 • Quyết định số 3152/QĐ-SXD ngày 27/12/2021 v/v cấp chứng chỉ năng lực HĐ XD hạng II, hạng III (đợt 24)
 • Quyết định 3135/QĐ-SXD ngày 27/12/2021 v/v cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc (đợt 2/2021)
 • Quyết định số 3136/QĐ-SXD ngày 27/12/2021 v/v cấp; cấp đổi, bổ sung chứng chỉ hành nghề HĐ XD hạng II, hạng III (đợt 4/2021)
 • Quyết định số 2918/QĐ-SXD ngày 06/12/2021 v/v cấp; cấp điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ năng lực HĐXD hạng II, hạng III (đợt 23)
 • Quyết định 2712/QĐ-SXD ngày 17/11/2021 v/v cấp; cấp điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ năng lực HĐXD hạng II, hạng III (đợt 21 - tổ chức)
 • Quyết định số 2535/QĐ-SXD ngày 29/10/2021 v/v cấp, cấp điều chỉnh, bổ sung CC năng lực HĐ XD hạng II, hạng III (đợt 21 - tổ chức)
 • Quyết định số 2551/QĐ-SXD ngày 01/11/2021 thu hồi CCHN HĐXD số YEB-00121856 SXD tỉnh Yên Bái cấp ngày 10/9/2021
 • Quyết định số 2339/QĐ-SXD ngày 06/10/2021 v/v cấp điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ năng lực HĐXD (đợt 20 - tổ chức)
 • Quyết định số 2222/QĐ-SXD ngày 21/9/2021 v/v cấp lần đầu, điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ năng lực HĐ XD (đợt 19/2021 - Tổ chức)
 • Quyết định số 2118/QĐ-SXD ngày 10/9/2021 v/v cấp; cấp đổi, bổ sung chứng chỉ hành nghề HĐXD (đợt 3/2021)
 • Quyết định 2083/QĐ-SXD ngày 07/9/2021 v/v cấp lần đầu, diều chỉnh, bổ sung CC năng lực HĐXD Đợt 18 - Tổ chức)
 • Quyết định số 1926/QĐ-SXD ngày 19/8/2021 v/v cấp lần đầu, điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ năng lực HĐ XD (đợt 16/2021)
 • Quyết định số 1736/QĐ-SXD ngày 28/7/2021 v/v cấp, cấp điểì chỉnh bổ sung chứng chỉ năng lực HĐXD (đợt 15)
 • Quyết định số 1687/QĐ-SXD ngày 22/7/2021 v/v cấp, cấp điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ năng lực HĐ XD (đợt 14/2021)
 • Quyết định số 1468/QĐ-SXD ngày 25/6/2021 v/v cấp, điều chỉnh chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (đợt 13- Tổ chức)
 • Quyết định 1374/QĐ-SXD ngày 17/6/2020 v/v cấp; cấp bổ sung chứng chỉ năng lực HĐXD (đợt 12/2021 - Tổ chức)
 • Quyết định số 1252/QĐ-SXD ngày 07/6/2021 v/v cấp điều chỉnh, cấp bổ sung chứng chỉ năng lực HĐXD (đợt 11 - tổ chức)
 • Quyết định số 1143/QĐ-SXD ngày 28/5/2021 v/v cấp; cấp điều chỉnh bổ sung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (đợt 9 /2021)
 • Quyết định số 961/QĐ-SXD ngày 14/5/2021 v/v cấp, cấp bổ sung chứng chỉ năng lực HĐXD (đợt 9 - tổ chức)
 • Quyết định số 838/QĐ-SXD ngày 28/4/2021 v/v cấp chứng chỉ năng lực HĐXD (đợt 8/2021 - Tổ chức)
 • Quyết định số 760/QĐ-SXD ngày 20/4/2021 v/v cấp, cấp đổi, bổ sung chứng chỉ hành nghề HĐXD (đợt 2- cá nhân)
 • Quyết định số 731/QĐ-SXD ngày 16/4/2021 v/v cấp chứng chỉ năng lực HĐ XD (đợt 7 - tổ chức)
 • Quyết định số 547/QĐ-SXD ngày 30/3/2021 về việc cấp, cấp điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ năng lực HĐXD (Đợt 6 - tổ chức)
 • Quyết định số 423/QĐ-SXD ngày 16/3/2021 V/v cấp, cấp điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (Tổ chức - đợt 1/2021)
 • Quyết định số 422/QĐ-SXD ngày 16/3/2021 v/v cấp; cấp đổi, bổ sung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (cá nhân đợt 1/2021)
 • Quyết định 328/QĐ-SXD ngày 02/3/2021 v/v cấp, cấp điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ năng lực HĐ XD (đợt 4/2021)
 • Quyết định số 259/QĐ-SXD ngày 08/02/2021 v/v cấp bổ sung chừng chỉ năng lực HĐXD (đợt 3/2021)
 • Quyết định 228/QĐ-SXD ngày 02/02/2021 v/v cấp chứng chỉ năng lực HĐXD (đợt 1/2021)
 • Quyết định số 32/QĐ-SXD ngày 08/01/2021 v/v cấp; cấp điều chỉnh, bổ sung ND chứng chỉ năng lực HĐXD (Đợt 1 - 2021)
 • 31-60 of 125<  1  2  3  4  5  >

  Bản đồ quy hoạch

  Thư viện Video

  Liên kết website

  Lượt truy cập

    Liên kết